Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳngTính chất 1. Có duy nhất một mặt phẳng (P) đi qua một điểm O cho trước và vuông góc với một đường thẳng a cho trước.


- Dịch chuyển điểm O tự do trong không gian để quan sát.

- Thay đổi hướng và vị trí của đường thẳng a bằng cách dịch chuyển 2 điểm xác định a.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).