Toán 11 _Cơ bản. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Định lí 2 về giao tuyến của ba mặt phẳng. Trường hợp 3 giao tuyến đồng qui.

- 3 đường thẳng màu đỏ chuyển động tự do trên mặt phẳng nằm ngang. Có thể dùng chuột để dịch chuyển các đường thẳng này.

- Điểm I chuyển động tự do trên một đường thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng ngang. Có thể dịch chuyển điểm I dọc theo đường thẳng này.

- 3 mặt phẳng được xác định bởi điểm I và 3 đường thẳng nói trên.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).