Toán 12 _Nâng cao

Chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện

Hệ quả 2. Hai hình lập phương có cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

- Cả 2 hình lập phương bằng nhau này đều có thể tác động như sau:

+ Dịch chuyển hình bằng cách dịch chuyển điểm màu đỏ là tâm của đáy.

+ Dịch chuyển điểm C', P' để xoay hình.

- Dịch chuyển điểm màu xanh để điều khiển độ nghiêng của hình lập phương thứ 2.

- Độ dài cạnh hình lập phương được điều khiển bởi đoạn thẳng màu đỏ trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).