Toán 12 _Nâng cao

Chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 4. Thể tích của khối đa diện

Thể tích khối chóp. Ví dụ 3. Tính thể tích của khối tám mặt đều có cạnh a.

Dịch chuyển các điểm B, C, D, E để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).