Toán 12 _Nâng cao

Chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 4. Thể tích của khối đa diện

Thể tích khối lăng trụ. Ví dụ 4.

Dịch chuyển các đỉnh ở đáy của hình lăng trụ để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).