Toán 12 _Nâng cao

Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Định nghĩa mặt trụ.

Dịch chuyển điểm M xung quanh vòng tròn để quan sát mặt trụ được khởi tạo như thế nào.

Bán kính hình trụ được điều khiển bởi đoạn thẳng R trên mặt phẳng.

Muốn xóa đi mặt trụ và thể hiện lại từ đầu thì nháy nút Refresh trong cửa sổ trình diễn bài giảng.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).