Toán 12 _Nâng cao

Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Ví dụ 4.

- Dịch chuyển điểm A dọc theo trục X để thay đổi độ dài cạnh hình lập phương.

- Dịch chuyển điểm M dọc theo cạnh AA' để quan sát mặt MNP.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).