Toán 12. Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 3. Phương trình đường thẳng


Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng

Các thao tác trên hình này:

- Dịch chuyển vectơ u tự do trong không gian.

- Đường thẳng d đi qua M0 và song song với u. M0 chuyển động tự do trong không gian.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).