Toán 12. Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 3. Phương trình đường thẳng


Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.

Trường hợp 1. Hai đường thẳng trùng nhau.

- u chuyển động tự do trong không gian.

- u' luôn đồng phương với u.

- M0 và M0' trùng nhau. Điểm này chuyển động tự do trong không gian.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).