Toán 12. Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 3. Phương trình đường thẳng


Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.

Trường hợp 3. Hai đường thẳng cắt nhau.

Hai vectơ u, u' chuyển động tự do trong không gian.

Điểm M0' luôn chuyển động trên mặt phẳng đi qua M0 và song song với u, u'.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).