Toán 12. Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 3. Phương trình đường thẳng


Một số bài toán về khoảng cách. Bài toán 1.

Vectơ u chuyển động tự do trong không gian.

Điểm M0 chuyển động tự do trong không gian. Đường thẳng d luôn song song với u.

Điểm M chuyển động tự do trong không gian.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).