Toán 8.

Chương IV

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Hình chóp đều

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).