Toán 8.

Chương IV

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

MỘT SỐ VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN

A - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Bài 1. Hình hộp chữ nhật

1. Hình hộp chữ nhật

Hình lập phương

Muốn dịch chuyển hình rê chuột trên trên hình lập phương.

Muốn thay đổi hình khối hãy dịch chuyển các đỉnh dưới của hình lập phương.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).