Toán 8.

Chương IV

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

MỘT SỐ VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN

A - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Bài 1. Hình hộp chữ nhật

1. Hình hộp chữ nhật

Hình lăng trụ đứng

Dịch chuyển đỉnh của vector bên cạnh hình sẽ làm thay đổi hướng và chiều cao của hình lăng trụ.

Dịch chuyển các đỉnh của đáy sẽ làm thay đổi đáy của lăng trụ.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).