Toán 8.

Chương IV

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

MỘT SỐ VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN

B - HÌNH CHÓP ĐỀU

Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

1. Hình chóp

Khái niệm hình chóp

Có thể dịch chuyển hình chóp hoặc thay đổi hình dạng hình chóp bằng cách dịch chuyển các đỉnh của chúng.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).