Toán 8.

Chương IV

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

MỘT SỐ VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN

B - HÌNH CHÓP ĐỀU

Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

1. Hình chóp

Cắt bìa gấp thành hình chóp tứ giác đều

Dịch chuyển điểm điều khiển màu đỏ để thực hiện thao tác mở, gấp hình chóp.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).