Toán 8.

Chương IV

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

MỘT SỐ VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN

B - HÌNH CHÓP ĐỀU

Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

1. Công thức tính diện tích xung quanh

Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đều.

Dịch chuyển điểm màu đỏ để quan sát hình.

Diện tích xung quanh là phần được tô màu xanh.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).