Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty School@net chuẩn bị phát hành bộ phần mềm Bài giảng Hình học (Geo Math) dành cho GV dạy Toán các trường THCS và THPT
01/09/2010

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường xin trân trọng thông báo về kế hoạch phát triển bộ phần mềm mới hỗ trợ Học và Giảng dạy môn Toán, Hình học cho HS và GV các trường THCS và THPT, đó là bộ phần mềm Bài giảng Hình học - Geo Math.


Bộ phần mềm này xác định hướng phát triển mới của công ty và là một phát triển tiếp theo của bộ phần mềm Hỗ trợ Học và Dạy Toán cấp Tiểu học (Learning Math) đã được phát hành trước đây.

Sau đây là vài nét mô tả các chức năng chính của bộ phần mềm này:

- Chức năng chính của bộ phần mềm này là cho phép GV tạo và thiết kế các tệp bài giảng môn Toán cấp THCS, THPT đặc biệt là Hình học.

- Trong bộ phần mềm đã tích hợp sẵn tất cả các hình vẽ động theo các hình của SGK môn Toán Hình học các lớp từ 6 đến 12.

- Các hình vẽ động được xây dựng từ trước bởi các phần mềm hình học động nổi tiếng như GeoGebra, Cabri3D, CAR, Cinderella, ...

- Toàn bộ nội dung chi tiết của SGK môn Toán, phần Hình học các lớp từ 6 đến 12 đã được nạp sẵn trong phần mềm như một sách điện tử có thể dùng được ngay.

- Bộ phần mềm sẽ được phát hành, trước mắt, theo 7 CD là GeoMath 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chương trình các lớp THPT được xây dựng theo chương trình Cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian tới công ty sẽ đưa dần bộ dữ liệu hình ảnh hình học của SGK lên mạng và sẽ giới thiệu chi tiết chức năng chính của bộ phần mềm này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=GeoMath&file=article&sid=4420

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn