Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ CHO PHẦN MỀM NGÂN HÀNG ĐỀ THÔNG MINH CHO PHIÊN BẢN iQB CAT 2.0 FULL EDITION
19/11/2007

Kể từ ngày 19.11.2007, Công ty School@net chính thức điều chỉnh việc bán và cấp mã serial number phần mềm iQB Cat 2.0 Full Edition dành cho cá nhân giáo viên như sau:

Tên sản phẩm Giá bán Số mã được cấp/ license Số mã mua bổ sung
iQB Cat 2.0 Bản quyền đầy đủ 390.000 VND/ license

02

Không cấp


Với sự điều chỉnh mới này, khách hàng mua bản iQB Cat Full sẽ được cấp 02 mã Serial Number tương ứng với 02 máy tính và không được đăng ký mua mã Serial Number bổ sung như trước kia. Xem bảng giá đầy đủ của bộ phần mềm iQB 2.0 tại đây.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=1549

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn