Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Từ iQB đến phần mềm Luyện thi Đại học
18/01/2008

Bộ phần mềm Luyện thi trắc nghiệm các môn học Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học sắp được phát hành là những phần mềm đầu tiên được xây dựng dựa trên công nghệ Ngân hàng câu hỏiđề kiểm tra được mô hình hóa trong bộ phần mềm iQB.


Tư tưởng chính của công nghệ này là thiết lập các CSDL ngân hàng câu hỏi đủ lớn, dựa trên cấu trúc kiến thức và mẫu đề kiểm tra chuẩn để kiến tạo ngẫu nhiên các đề kiểm tra dùng cho việc luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học.

Hình ảnh sau mô tả toàn bộ ý tưởng và công nghệ xây dựng bộ phần mềm luyện thi trắc nghiệm.

Trong mô hình phần mềm iQB, chúng tôi đã xây dựng một loạt các công nghệ và tiện ích cơ bản như:

- Công cụ khởi tạo và lưu trữ CSDL ngân hàng câu hỏi (tự luận và trắc nghiệm).

- Công cụ nhập dữ liệu cho từng câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

- Mô hình ma trận kiến thức theo mô hình cây đa dạng không hạn chế số lượng nhánh kiến thức.

- Mô hình Sơ đồ Test cho phép khởi tạo các đề kiểm tra có khuôn dạng và chất lượng tương đương với mô hình mẫu đề kiểm tra do Bộ Giáo dục & đào tạo ban hành.

- Công cụ kiến tạo các mẫu đề kiểm tra cho phép khởi tạo rất nhanh các đề kiểm tra theo ý muốn. Ví dụ một đề kiểm tra kiểu thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng Anh với phần mềm iQB, nếu dữ liệu đã đầy đủ, sẽ được khởi tạo trong một vài giây.

- Cho phép in và hoán vị câu hỏi trong mỗi đề kiểm tra được khởi tạo.

- Cho phép kiểm tra trực tiếp trên máy tính nếu đề kiểm tra là trắc nghiệm hoàn toàn.

Ví dụ với môn Tiếng Anh, mẫu đề kiểm tra thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo qui đinh như sau:

Nội dung kiến thức

SL câu hỏi

Chú thích

TN ĐH
Phonetics (5) (5) Ngữ âm học
1 Stressing, and/or Trọng âm.
Loại câu hỏi dài với 5 câu hỏi phụ.
2 Vowels & consonants Nguyên âm, phụ âm
Loại câu hỏi dài với 5 câu hỏi phụ.
Grammar & cultural tips (20) (10) Ngữ pháp và đặc thù ngôn ngữ
3 Tenses & sequence of tenses Thể của động từ.
Các câu hỏi ngắn độc lập
4 Syntactical structures Các cấu trúc ngữ pháp và cú pháp chính.
Các câu hỏi ngắn độc lập
5 Connectives Từ nối
Các câu hỏi ngắn độc lập
6 Simple communicative functions, and others Các kỹ năng giao tiếp đơn giản
Các câu hỏi ngắn độc lập
Vocabulary (5) (10) Từ vựng
7 Word formation Cấu tạo từ.
Các câu hỏi ngắn độc lập
8 Word choice/collocations Chọn / sắp xếp từ
Các câu hỏi ngắn độc lập
Reading skills (I) (10) Kỹ năng đọc (mức I)
9 General cloze procedures (1 text, ±150-word long) Một đoạn text ngắn khoảng 150 từ và điền từ vào các vị trí trống.
Loại câu hỏi dài với 5 hoặc 10 câu hỏi phụ
10 Reading comprehension: 1 text (± 200-word long) with questions that require short responses (cultural tips welcomed) Kỹ năng đọc hiểu: một đoạn văn bản khoảng 200 từ với các câu hỏi ngắn kèm theo (kể cả các câu hỏi mang tính văn hóa).
Loại câu hỏi dài với 5 hoặc 10 câu hỏi phụ.
Reading skills (II) (40) Kỹ năng đọc (mức II)
11 General cloze procedures (2 texts, ±200-word long) Hai đoạn text ngắn, mỗi đoạn khoảng 200 từ và điền từ vào các vị trí trống.
Loại câu hỏi dài với 10 hoặc 20 câu hỏi phụ.
12 Reading comprehension: 2 texts (each being ± 400-word long) with questions that require short responses (cultural tips welcomed) Kỹ năng đọc hiểu: hai đoạn văn bản, mỗi đoạn khoảng 400 từ với các câu hỏi ngắn kèm theo (kể cả các câu hỏi mang tính văn hóa).
Loại câu hỏi dài với 10 hoặc 20 câu hỏi phụ.
Writing skills (10) (15) Kỹ năng viết
13 Transformational writing (completion: phrase>clause level) Kỹ năng viết biến đổi: hoàn chỉnh các đoạn, câu văn bản còn thiếu.
Các câu hỏi ngắn độc lập
14 Writing error identification & correction Xác định các vị trí lỗi và sửa lỗi của câu, đoạn văn bản.
Các câu hỏi ngắn độc lập
15 Synonymous sentences Xác định từ và câu đồng nghĩa, trái nghĩa.
Các câu hỏi ngắn độc lập
Tổng số câu hỏi: (50) (80)

Theo mô hình trên chúng tôi đã thiết lập một CSDL ngân hàng câu hỏi môn tiếng Anh với trên 3000 câu hỏi với mô hình kiến thức như sau:

Trong CSDL chúng tôi thiết lập 2 mẫu đề kiểm tra là Thi tốt nghiệp phổ thông và Thi tuyển sinh đại học.

Ví dụ mẫu đề kiểm tra Thi Tuyển sinh Đại học có dạng sau:

Với mẫu đề kiểm tra trên, phần mềm sẽ tự động khởi tạo một đề kiểm tra dùng cho việc luyện thi Đại học chỉ trong một vài giây.

Hình ảnh sau cho ta thầy kết quả của việc sinh tự động đề kiểm tra theo mẫu thi Tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh của phần mềm Luyện thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Với đề kiểm tra này, học sinh có thể in ra giấy để làm bài hoặc có thể làm trực tiếp trên máy tính. Khi làm xong phần mềm sẽ tự động chấm đểm chính xác.

Bộ 4 phần mềm Luyện thi trắc nghiệm các môn tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh là những sản phẩm đầu tiên được phát hành xuất phát từ công nghệ iQB. Trong tương lai chúng tôi sẽ cón cho ra đời nhiều phần mềm hữu dụng khác nữa theo cùng định hướng này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=1751

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn