Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các phát triển mới của phần mềm iQB 3.0 - phần IV
30/05/2008

Bộ phần mềm iQB - Ngân hàng đề thông minh do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành phiên bản 2.0 đã được đông đảo các giáo viên và nhà trường đón nhận. Hiện nay công ty School@net đang gấp rút hoàn thiện các nâng cấp và phát triển mới của bộ phần mềm này lên phiên bản tiếp theo 3.0. Hy vọng phiên bản sắp tới sẽ mang lại nhiều tiện ích hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trên thực tế tại các nhà trường Việt Nam. Bài viết này sẽ mô tả tiếp theo các phát triển mới mang tính đột phá của phần mềm iQB 3.0.


14. Bổ sung một chức năng hoàn toàn mới: điều chỉnh nhóm câu hỏi theo ma trận kiến thức, một lệnh có ý nghĩa quan trọng đặc biệt của công việc quản lý ngân hàng câu hỏi

Một trong những nhiệm vụ chính của bộ phần mềm iQB là việc lưu trữ và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi lớn phục vụ việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong quá trình học tập. Trong các phiên bản trước đây thực ra chưa có một chức năng nào đáng kể được gọi là "quản lý" hay "điều hành" hệ thống các câu hỏi có trong CSDL.

Trong phiên bản mới iQB 3.0, ngoài chức năng cho phép tìm kiếm và đánh giá câu hỏi, chúng tôi đã bổ sung thêm một chức năng rất đặc biệt, đó là lệnh Điều chỉnh nhóm câu hỏi theo chủ đề kiến thức. Đây sẽ là một lệnh rất quan trọng dành cho những người làm nhiệm vụ quản lý và điều hành các CSDL ngân hàng câu hỏi. Lệnh này sẽ cho phép người quản trị thực hiện nhiều thao tác khác nhau trên tập hợp các câu hỏi dựa vào phân bổ của các câu hỏi này theo ma trận kiến thức. Dưới đây là giao diện chính của lệnh.

Màn hình chính của lệnh được chia thành hai khung chính: Trái và Phải.

Bên Trái là khung chứa bảng Ma trận kiến thức. Người dùng được quyền chọn một chủ đề trong Ma trận kiến thức hoặc có thể chọn vùng câu hỏi là DS câu hỏi tạm thời.

Phía dưới khung Trái là các lệnh dùng để thực hiện trên vùng câu hỏi đã chọn theo chủ đề kiến thức ở phía trên.

Bên Phải phía trên là cửa sổ ghi thống kê câu hỏi trong vùng chủ đề kiến thức đã chọn trong khung bên Trái. Phía dưới là liệt kê các câu hỏi có trong vùng kiến thức đã chọn này. Có thể chọn toàn bộ hoặc một phần câu hỏi trong DS này.

Phía dưới khung bên phải là các lệnh có thể thực hiện trên các câu hỏi đã chọn trên lưới.

Tóm lại chức năng Điều chỉnh vùng câu hỏi theo Ma trận kiến thức là một lệnh rất hữu ích và quan trọng dùng để quản lý CSDL ngân hàng câu hỏi ở mức Ma trận kiến thức. Chức năng này sẽ cho phép người dùng thực hiện các thao tác xóa, sao chép, chuyển các nhóm câu hỏi từ vùng chủ đề này sang vùng chủ đề khác, sao chép qua lại giữa vùng câu hỏi chính thức và vùng DS câu hỏi tạm thời.

15. Nâng cấp đáng kể lệnh chuyển nhập câu hỏi từ CSDL khác cho phép người dùng quản lý tốt hơn việc nhập, xuất câu hỏi từ CSDL hiện thời.

Lệnh chuyển nhập câu hỏi từ 1 CSDL ngoài vào CSDL hiện thời đã có từ phiên bản iQB 2.0. Lệnh này rất quan trọng và là lệnh chính trong việc thực hiện các thao tác để tách, ghép CSDL. Trong phiên bản trước, việc chuyển nhập câu hỏi từ 1 CSDL ngoài vào CSDL hiện thời chỉ được thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

- Chuyển câu hỏi vào vị trí DS câu hỏi tạm thời.

- Chuyển vào DS câu hỏi chính thức với điều kiện hai CSDL phải cùng mã, cùng các thông số của Ma trận kiến thức.

Trong phiên bản mới iQB 3.0, việc chuyển câu hỏi từ CSDL ngoài đã được phát triển mở rộng thêm tính năng cho phép chuyển nhập vào DS câu hỏi chính tương ứng với một chủ đề kiến thức cụ thể.

Dưới đây là cửa sổ lệnh Chuyển nhập CSDL mới của iQB 3.0. Vị trí thay đổi của lệnh cho với phiên bản trước được đánh dấu đỏ:

Nếu lựa chọn Tự động, việc chuyển nhập câu hỏi có ý nghĩa tương tự phiên bản cũ.

Nếu lựa chọn Chọn chủ đề và kỹ năng câu hỏi chuyển đến, sau đó chọn chủ đề kiến thức (bấm nút Phạm vi kiến thức và chọn) và kỹ năng (bấm nút Kỹ năng câu hỏi và chọn) để chuyển tất cả các câu hỏi cần chuyển vào vùng câu hỏi chính thức với kiến thức và kỹ năng đã cho.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=2188

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn