Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các phát triển mới của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 4.0
17/12/2009

Phiên bản mới iQB 4.0 là một phát triển đột phá của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Sau đây là mô tả ngắn các phát triển mới nhất của phiên bản mới này của phần mềm iQB.


1. Phiên bản mới iQB 4.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại và kiểu phông chữ tiếng Việt, trong đó có phông Unicode.

Phiên bản mới iQB 4.0 được thiết kế mới trên công nghệ NET do đó đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại bộ mã phông tiếng Việt, trong đó có Unicode.

Với iQB 4.0, bộ phông chữ mặc định được sử dụng là font Unicode Times New Roman. Font này được sử dụng trong khi nhập dữ liệu cho ngân hàng câu hỏi.

2. Bộ CSDL mẫu được mở rộng cho phép khởi tạo nhanh các CSDL ngân hàng câu hỏi cho tất cả các môn học của toàn bộ các cấp học Tiểu học, THCS và THPT.

Để hỗ trợ giáo viên các trường phổ thông tối đa, phần mềm iQB đã cung cấp sẵn các mẫu CSDL ngân hàng câu hỏi của các môn học theo khối lớp. Với tính năng này, giáo viên sẽ không mất công phải nhập lại ma trận kiến thức của môn học muốn nhập câu hỏi.

Trong phiên bản iQB 3.0, phần mềm đã hỗ trợ xây dựng sẵn các mẫu Ngân hàng câu hỏi cho tất cả các môn học cấp THCS và THPT.

Phiên bản mới iQB 4.0 đã mở rộng chức năng này, hỗ trợ toàn bộ tất cả các môn học của tất cả các cấp học từ Tiểu học, THCS và THPT.

Hình ảnh trên là giao diện khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi cho khối lớp 4 với các môn học được định sẵn đúng theo chương trình là Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tiếng Việt và Toán.

3. Chức năng chuyển nhập câu hỏi từ DOC File cho phép chuyển nhập các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

Chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL đã có từ phiên bản iQB 3.0. Nhưng trong phiên bản trước, việc chuyển nhập này chưa hỗ trợ cho các câu hỏi tự luận. Nhược điểm này đã được khắc phục trong phiên bản iQB 4.0.

4. Mở rộng chức năng nhập trực tiếp câu hỏi và đề kiểm tra cho phép nhập từ một Text Editor hoặc DOC File.

Phiên bản iQB 4.0 bổ sung thêm một chức năng mới quan trọng sau: trong quá trình nhập trực tiếp câu hỏi, cho phép người dùng nhập trực tiếp các câu hỏi này từ một màn hình soạn thảo văn bản (Text Editor) tương tự như các phần mềm soạn thảo văn bản chuẩn (ví dụ như MS Word, Open Office Writer). Chức năng này sẽ giúp giáo viên có thể soạn thảo câu hỏi một cách dễ dàng hơn trong các màn hình với các công cụ quen thuộc. Các tính năng này có trong các lệnh sau của iQB 4.0:

- Lệnh nhập câu hỏi chính.

- Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm.

- Lệnh nhập câu hỏi tạm thời.

- Lệnh nhâp trực tiếp đề kiểm tra.

Dưới đây là mô tả cách thực hiện chức năng này từ cửa sổ lệnh Nhập câu hỏi chính của phần mềm.

Bước 1: nháy nút Nhập trực tiếp từ Text Editor trên màn hình nhập câu hỏi.

Bước 2: nhập thông tin thuộc tính các câu hỏi sẽ nhập trong hộp hội thoại sau đây.

Như vậy tất cả các câu hỏi sẽ chuyển nhập trong một lần chuyển nhập sẽ phải cùng một kiểu thuộc tính và cùng thuộc tính kỹ năng và phạm vi kiến thức.

Số lượng câu hỏi được chuyển nhập một lần là không hạn chế.

Bước 3: Nhập nội dung câu hỏi trong màn hình soạn thảo. Chú ý được phép mở DOC File trong cửa sổ này.

Bước 4: để kết thúc việc nhập và chuyển nội dung đã nhập vào CSDL có thể thực hiện các thao tác sau:

Tệp --> Cập nhật (Ctrl-S)

Ghi lại các thay đổi vào CSDL và vẫn tiếp tục soạn thảo câu hỏi.

Tệp ---> Cập nhật và thoát

Ghi lại các thay đổi vào CSDL và thoát khỏicửa sổ soạn thảo.

Tệp ---> Thoát (Alt-X)

Đóng cửa sổ soạn thảo văn bản.

5. Mở rộng lệnh tìm kiếm câu hỏi trong CSDL.

Lệnh Đặt lọc và tìm kiếm câu hỏi trong cửa sổ nhập trực tiếp câu hỏi đã được mở trong trong phiên bản iQB 4.0 cho phép tìm kiếm sâu hơn các thuộc tính câu hỏi như trắc nghiệm hay tự luận, ngắn hay dài.

6. Bổ sung thêm một chức năng mới: kiểm tra nhanh cho phép kiểm tra trực tuyến theo một cách khác so với cách kiểm tra cũ và cho phép kiểm tra trực tuyến theo cả các đề kiểm tra xen kẽ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

Để đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu và cách thức kiểm tra, phiên bản mới iQB 4.0 đã mở rộng thêm một kiểu kiểm tra trực tuyến nữa, đó là kiểu kiểm tra nhanh.

Với hình thức kiểm tra này, việc làm bài trực tuyến theo đề kiểm tra sẽ được tiến hành theo tuần tự các câu hỏi. Người làm bài sau khi trả lời 1 câu sẽ biết được ngay mình làm đúng hay sai và màn hình sẽ tự động chuyển sang câu tiếp theo.

Như vậy với cách kiểm tra nhanh, học sinh sẽ chỉ làm lần lượt từ đầu đến cuối đề kiểm tra, chỉ được làm một lần cho mỗi câu. Cách làm này sẽ tiết kiệm thời gian so với cách kiểm tra truyền thống có trong các phiên bản trước đây.

Trong phiên bản mới các phần mềm iTester 4.0 và iTester Pro 4.0 được thiết kế lại cho các kiểu kiểm tra như sau:

iTester Pro 4.0:kiểm tra trực tuyến theo cách cũ truyền thống, có ghi LogFile kết quả.

iTester 4.0: kiểm tra trực tuyến theo cách kiểm tra nhanh. Không ghi LogFile kết quả.

7. Lệnh Chấm bài kiểm tra trực tiếp được cải tiến không hạn chế số hàng trên một cột trên màn hình chấm.

Trong phiên bản trước đây lệnh chấm bài trực tiếp hạn chế số dòng trên một cột là 25. Phiên bản mới đã hạn chế được nhược điểm này. Người dùng được quyền chọn số dòng bất kỳ trong phạm vi cho phép để tạo khuôn cho trang chấm bài trên máy tính.

Hình ảnh dưới đây cho ta xem một màn hình chấm bài với cột đầu tiên chứa 35 dòng.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=3678

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn