Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 Câu hỏi và trả lời iQB 4.0
21/12/2009

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

1. Phiên bản mới iQB 4.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho phông Unicode chưa? Hỗ trợ như thế nào?

2. Tôi dùng Unikey vì sao không gõ được tiếng Việt (Unicode) trong các cửa sổ soạn thảo câu hỏi của phần mềm? Có cách nào khắc phục không?

3. Các CSDL ngân hàng câu hỏi được tạo ra bởi iQB Leo/Cat 3.0 có thể dùng lại được với phiên bản mới iQB 4.0 hay không?


4. Các đề kiểm tra được khởi tạo bởi iQB Leo/Cat 3.0 có thể dùng lại được với phiên bản mới iQB 4.0 hay không?

5. Hãy nêu tóm tắt tất cả các tính năng mới phát triển của iQB 4.0 so với iQB 3.0.

6. Phiên bản iQB Cat 3.0 có gì thay đổi khác biệt so với iQB Cat 3.0 hay không?

7. Phiên bản iQB 3.0 chỉ hỗ trợ các CSDL mẫu của các môn học cho nhà trường THCS và THPT, chưa hỗ trợ cho các trường Tiểu học. Phiên bản mới iQB 4.0 đã hỗ trợ cho các trường Tiểu học không?

8. Tôi không hiểu và phân biệt được các khái niệm về kiểm tra trực tuyến có trong phần mềm iQB, rắc rối quá: kiểm tra chính thức, không chính thức, kiểm tra nhanh, kiểm tra thử, ... Có thể giải thích rõ hơn về các khái niệm này không?

9. Các phần mềm nhỏ đi kèm của iQB 4.0 như iTester, iTester Pro, iTQMaker, iTestMixer có điểm gì mới so với các phiên bản cũ hay không?

10. Chức năng nhập trực tiếp câu hỏi bằng trình soạn thảo văn bản có ý nghĩa thực tế như thế nào? Khi nào cần chức năng này?

Trả lời

1. Phiên bản mới iQB 4.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho phông Unicode chưa? Hỗ trợ như thế nào?

Đúng vậy, phần mềm iQB phiên bản 4.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại font và bảng mã, trong đó có Unicode. Cụ thể như sau:

- Phần mềm cho phép khai báo User Defined Font và bảng mã tiếng Việt là bất kỳ bao gồm cả bảng mã Unicode.

- Hệ thống font được dùng khi soạn thảo nội dung câu hỏi có thể sử dụng bất kỳ loại font nào không phân biệt font 8 bit hay 16 bit.

2. Tôi dùng Unikey vì sao không gõ được tiếng Việt (Unicode) trong các cửa sổ soạn thảo câu hỏi của phần mềm? Có cách nào khắc phục không?

Lỗi trên dễ dàng có thể khắc phục như sau: cài đặt lựa chọn "Sử dụng Clipboard cho Unicode" cho phần mềm gõ bàn phím tiếng Việt Unikey của Windows.

Để thực hiện điều này, hãy làm hiện hộp hội thoại điều khiển Unikey và check vào vị trí Sử dụng Clipboard cho Unicode như hình dưới đây.

3. Các CSDL ngân hàng câu hỏi được tạo ra bởi iQB Leo/Cat 3.0 có thể dùng lại được với phiên bản mới iQB 4.0 hay không?

Hoàn toàn dùng được. Khi mở một CSDL ngân hàng câu hỏi được khởi tạo từ iQB Leo/Cat 3.0, phần mềm sẽ tự động thực hiện việc nâng cấp lên 4.0.

Qui trình nâng cấp CSDL được tiến hành như sau:

Khi mở CSDL với phiên bản thấp hơn 4.0, hộp hội thoại dạng sau xuất hiện thông báo chuẩn bị công việc nâng cấp.

Nháy nút Yes để đồng ý tiến hành nâng cấp CSDL lên 4.0.

Hộp hội thoại Nâng cấp dữ liệu xuất hiện cho phép người dùng chọn bảng mã chuyển đổi lên CSDL phiên bản mới 4.0. Mặc định bảng mã Unicode được chọn.

Nháy nút Nâng cấp để bắt đầu quá trình chuyển đổi và nâng cấp CSDL.

Cửa sổ sau cho phép quan sát tiến độ chuyển đổi.

Khi chuyển đổi xong, hộp hội thoại sau xuất hiện thông báo đã nâng cấp thành công Ngân hàng câu hỏi hiện thời.

Nháy nút OK để đóng hộp hội thoại.

Nháy nút Đóng lại để hoàn tất quá trình chuyển đổi và nâng cấp CSDL ngân hàng câu hỏi lên phiên bản 4.0.

4. Các đề kiểm tra được khởi tạo bởi iQB Leo/Cat 3.0 có thể dùng lại được với phiên bản mới iQB 4.0 hay không?

Hoàn toàn dùng được. Khi mở một đề kiểm tra (Test File) 3.0, phần mềm sẽ tự động nhận biết và tự động nâng cấp lên phiên bản mới 4.0.

5. Hãy nêu tóm tắt tất cả các tính năng mới phát triển của iQB 4.0 so với iQB 3.0.

Có thể tóm tắt các tính năng phát triển mới của iQB 4.0 so với iQB 3.0 như sau:

- Hỗ trợ hoàn toàn tất cả các bảng mã tiếng Việt và font tiếng Việt, bao gồm cả Unicode.

- Hỗ trợ các mẫu CSDL ngân hàng câu hỏi cho toàn bộ các môn học từ cấp Tiểu học, THCS và THPT.

- Bổ sung chức năng nhập câu hỏi trực tiếp từ trình soạn thảo văn bản Text Editor.

- Bổ sung thêm kiểu kiểm tra nhanh cho phép kiểm tra cả các đề kiểm tra có xen kẽ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

- Lệnh chuyển nhập câu hỏi từ DOC File được nâng cấp để có thể chuyển nhập cả các câu hỏi tự luận.

- Thay đổi, nâng cấp 1 số lệnh khác như các lệnh báo cáo, thống kê, lệnh chấm bài trực tiếp, lệnh đặt lọc và tìm kiếm câu hỏi.

6. Phiên bản iQB Cat 3.0 có gì thay đổi khác biệt so với iQB Cat 3.0 hay không?

Phiên bản iQB Cat 4.0 Cơ sở có 1 số thay đổi khác biệt so với 3.0 theo hướng nâng cao sức mạnh của bản Cơ sở như sau:

Phiên bản iQB Cat 4.0 Cơ sở đã bổ sung thêm 2 chức năng sau mà các phiên bản trước chỉ có trong bản Đầy đủ:

- Lệnh chấm bài trực tiếp.

- Lệnh kiểm tra lỗi logic cho Test File (đề kiểm tra).

7. Phiên bản iQB 3.0 chỉ hỗ trợ các CSDL mẫu của các môn học cho nhà trường THCS và THPT, chưa hỗ trợ cho các trường Tiểu học. Phiên bản mới iQB 4.0 đã hỗ trợ cho các trường Tiểu học không?

Phiên bản mới iQB 4.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các môn học của trường Tiểu học, THCS và THPT. Như vậy đã hỗ trợ hoàn toàn cho toàn bộ chương trình môn học của cả 12 lớp học.

8. Tôi không hiểu và phân biệt được các khái niệm về kiểm tra trực tuyến có trong phần mềm iQB, rắc rối quá: kiểm tra chính thức, không chính thức, kiểm tra nhanh, kiểm tra thử, ... Có thể giải thích rõ hơn về các khái niệm này không?

Cần phân biệt và hiểu rõ các khái niệm trên như sau:

1. Phân biệt hình thức (cách thức) kiểm tra chính thức, không chính thức

- Kiểm tra chính thức: có ghi kết quả vào một LogFile, yêu cầu nhập SBD.

- Kiểm tra không chính thức: không ghi kết quả vào LogFile, không yêu cầu nhập SBD.

2. Phân biệt kiểu kiểm tra nhanh, kiểm tra bình thường

- Kiểm tra bình thường: kiểu kiểm tra cho phép làm lại các câu hỏi đã làm, cho phép quay lại các câu hỏi đã làm trước đó và sửa đáp án tùy theo ý muốn. Chỉ khi nộp bài rồi mới không được phép thay đổi đáp án.

- Kiểm tra nhanh: mỗi câu chỉ được phép làm 1 lần, không được sửa, không được phép quay lại xem các câu đã làm, làm tới đâu biết ngay đúng, sai đến đó.

3. Kiểm tra thử là 1 lện độc lập của phần mềm, không liên quan đến các lệnh kiểm tra trực tuyến như đã nói ở phần trên. Kiểm tra thử không lấy dữ liệu từ Test File, mà từ trực tiếp CSDL ngân hàng câu hỏi.

9. Các phần mềm nhỏ đi kèm của iQB 4.0 như iTester, iTester Pro, iTQMaker, iTestMixer có điểm gì mới so với các phiên bản cũ hay không?

Các phần mềm nhỏ này không khác so với phiên bản 3.0, ngoại trừ iTester 4.0. Phần mềm iTester 4.0 cho phép người dùng chọn 1 trong 2 kiểu kiểm tra: kiểm tra bình thường và kiểm tra nhanh.

10. Chức năng nhập trực tiếp câu hỏi bằng trình soạn thảo văn bản có ý nghĩa thực tế như thế nào? Khi nào cần chức năng này?

Chức năng nhập trực tiếp câu hỏi từ Test Editor có ý nghĩa sau:

- Cho phép người nhập dữ liệu thao tác trên một cửa sổ soạn thảo bình thường như các hệ soạn thảo văn bản quen thuộc, không phải nhập trong một cửa sổ nhỏ như trong lệnh nhập cũ của phần mềm.

- Cho phép người nhập quan sát và nhập nhiều câu hỏi cùng một lúc.

- Cho phép chuyển nhập nhanh các câu hỏi từ một DOC File vào CSDL một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=3680

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn