Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: phát hành chính thức bản nâng cấp tiếp theo iQB 4.0
15/01/2010

Ngày 15/1/2010, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net chính thức phát hành bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh - itelligent Question Bank - iQB 4.0.

Bộ phần mềm iQB 4.0 sẽ bao gồm các sản phẩm đóng gói sau:


1. iQB Leo 4.0

iQB Leo 4.0 là phiên bản với đầy đủ tất cả các chức năng chính của bộ phần mềm iQB. Phần mềm này được đóng gói dành riêng cho các nhà trường, các Sở và Phòng Giáo dục & Đào tạo.

iQB Leo 4.0 được các nhà trường, Sở, Phòng sử dụng như một công cụ chính dùng để thiết lập và quản lý các Ngân hàng câu hỏi của các môn học được dùng chung trong phạm vi quản lýcủa trường, Sở hay Phòng. Phần mềm có đầy đủ tất cả các chức năng chính của việc quản lý các Ngân hàng câu hỏi tổng thể, các tính năng tách, ghép, chuyển đổi dữ liệu từ CSDL này sang CSDL khác và ngược lại, các tính năng tạo đề kiểm tra tự động hoặc bán tự động.

CSDL Ngân hàng câu hỏi được quản lý và bảo mật chặt chẽ trong phần mềm iQB Leo 4.0.

Phần mềm iQB Leo 4.0 được bán theo bản quyền cho từng nhà trường, Sở hoặc Phòng.

Giá bán cho mỗi bản quyền iQB Leo 4.05,500,000 VNĐ/bản quyền/05 PC.

Giá đăng ký bản quyền sử dụng bổ sung cho mỗi máy tính là 250,000 VNĐ/PC.

Mỗi bản quyền phần mềm iQB Leo 4.0 được phép cài đặt cho 05 máy tính PC. Mỗi cài đặt bổ sung PC sẽ phải đóng thêm 250,000 VNĐ/PC.

Phần mềm iQB Leo 4.0 được phát hành trên đĩa CDROM.

2. iQB Cat 4.0


iQB Cat 4.0 là phiên bản đóng gói của iQB 4.0 dành riêng cho các giáo viên trong các nhà trường phổ thông từ cấp Tiểu học đến THCS và THPT.

Các giáo viên được khuyến khích sử dụng iQB Cat 4.0 để khởi tạo và làm việc với các CSDL Ngân hàng câu hỏi cho riêng mình, phụ vụ nhu cầu giảng dạy, kiểm tra kiến thức của riêng mình.

Phần mềm iQB Cat 4.0 có gần như mọi tính năng chính tương tự như phần mềm iQB Leo 4.0 trừ ra các chức năng quản trị CSDL Ngân hàng câu hỏi (ví dụ tách, ghép CSDL). Với iQB Cat 4.0, các giáo viên có thể dễ dàng khởi tạo và làm việc với bất kỳ một CSDL môn học nào mà mình yêu cầu, nhập trực tiếp câu hỏi, sinh đề kiểm tra, khởi tạo và trộn câu hỏi đề kiểm tra, kiểm tra và chấm bài trực tiếp trên máy tính.

iQB Cat 4.0 được phát hành theo 2 phiên bản:

Phiên bản iQB Cat 4.0 Cơ sở: giá bán 95,000 VNĐ/CD.

Phiên bản iQB Cat 4.0 Đầy đủ: giá bán 390,000 VNĐ/bản quyền/02 PC.

Phiên bản Đầy đủ của iQB Cat 4.0 chỉ khác với bản Cơ sở ở chức năng cho phép khởi tạo trực tiếp hay sửa đổi nội dung đề kiểm tra mà không cần có CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Phần mềm iQB Cat 4.0 được phát hành trên đĩa CDROM.

3. iTester Pro 4.0


iTester Pro 4.0 là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến trên máy tính đơn lẻ hoặc trên mangk LAN. Việc kiểm tra được tiến hành theo các đề kiểm tra (*.qbt File) đã được khởi tạo bởi các phần mềm iQB Leo 4.0 hoặc iQB Cat 4.0.

Phần mềm này được khuyến khích dùng trong các phòng máy tính của các nhà trường phổ thông (có mạng LAN hoặc không có mạng). Các đề kiểm tra được sao chép sẵn cho từng học sinh. Khi mở đề kiểm tra, phần mềm sẽ tự động xáo trộn các câu hỏi của đề kiểm tra do vậy hai học sinh ngồi cạnh nhau sẽ nhìn thấy đề khác nhau. Kết quả chấm bài tự động của học sinh sẽ được tự động ghi ra một file kết quả.

Phần mềm iTester Pro 4.0 được phát hành miễn phí và có thể download từ Website công ty School@net.

4. iTester 4.0

iTester 4.0 là phần mềm kiểm tra trực tiếp trên máy tinh theo các đề kiểm tra (*.qbt File) đã được khởi tạo bởi các phần mềm iQB Leo 4.0 hoặc iQB Cat 4.0.

Phần mềm được thiết kế dành cho học sinh sử dụng tại nhà và gia đình. Sau khi làm bài phần mềm sẽ tự động chấm bài và thể hiện kết quả trên màn hình.

Phần mềm iTester 4.0 được phát hành miễn phí và có thể download từ Website công ty School@net.

5. iTestMixer 4.0

iTestMixer 4.0 là phần mềm có chức năng xáo trộn các câu hỏi của đề kiểm tra (*.qbt file) để tạo ra các đề kiểm tra khác tương đương. Phần mềm được thiết kế dành cho giáo viên có nhu cầu xáo trộn câu hỏi của một đề kiểm tra có sẵn để tạo ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương.

Phần mềm iTestMixer 4.0 được phát hành miễn phí và có thể download từ Website công ty School@net.

6. iTQMaker 4.0

iTQMaker 4.0 là phần mềm có chức năng khởi tạo nhanh các đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra. Đây là một chức năng có sẵn của bộ phần mềm iQB 4.0. Với iTQMaker 4.0, các giáo viên có thể mở bất kỳ một CSDL Ngân hàng câu hỏi có sẵn ra để thực hiện lệnh tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu.

Phần mềm iTQMaker 4.0 được phát hành miễn phí và có thể download từ Website công ty School@net.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=3716

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn