Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn Ghép đề kiểm tra: Từ hai tệp đề, ghép lại thành một đề, chuyển câu hỏi từ word file trong iQB 4.0
13/02/2010

1. Ghép 2 đề kiểm tra.

Việc ghép hai hay nhiều đề kiểm tra thành một đề kiểm tra lớn hơn được thực hiện thông qua chức năng Điều chỉnh chi tiết đề kiểm tra đã được nêu trong qui trình 9. Giả sử chúng ta có hai tệp đề kiểm tra Kt1.qbt và Kt2.qbt. Qui trình ghép nối hai đề kiểm tra này thành một tệp, ví dụ với tên Kt.qbt, được thực hiện như sau:


- Mở đề kiểm tra Kt1.qbt và ghi đề kiểm tra này với tên mới là Kt.qbt.

- Thực hiện lệnh: Đề kiểm tra/ Điều chỉnh chi tiết đề kiểm tra đề mở xem chi tiết các câu hỏi của đề kiểm tra này. Vào chức năng Nhập, điều chỉnh câu hỏi. Màn hình xuất hiện có dạng như hình dưới đây.

- Trong cửa sổ bên trái nhấn nút lệnh Bổ sung câu hỏi từ đề khác.

- Trong cửa sổ chọn tệp tiếp theo chọn tên Kt2.qbt, nhấn nút Open.

- Xuất hiện màn hình Bổ sung câu hỏi từ đề kiểm tra có dạng như hình dưới đây liệt kê các câu hỏi của đề Kt2.qbt.

Có thể chọn toàn bộ hoặc một số câu từ đề kiểm tra này. Chọn xong thì bấm nút Đồng ý để thực hiện việc chuyển các câu hỏi đã chọn này vào đề kiểm tra đang mở.

- Bấm nút Kết thúc để đóng cửa sổ và hoàn thành công việc.

2. Chuyển câu hỏi từ word file bổ sung vào đề kiểm tra.

- Trong cửa sổ bên trái nhấn nút lệnh Bổ sung câu hỏi Word File.

- Trong cửa sổ chọn tệp word file có dạng .doc, nhấn nút Open.

- Xuất hiện màn hình Bổ sung câu hỏi từ word file có dạng như hình dưới đây, có thể chuyển tất cả hoặc một số câu đầu tiên.


Video hướng dẫn Ghép đề kiểm tra: Từ hai tệp đề, ghép lại thành một đề, chuyển câu hỏi từ word file trong iQB 4.0

Video hướng dẫn Ghép đề kiểm tra: Từ hai tệp đề, ghép lại thành một đề, chuyển câu hỏi từ word file trong iQB 4.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=3770

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn