Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn Chấm bài kiểm tra trắc nghiệm theo bài làm bằng tay của học sinh trong iQB 4.0
21/02/2010

Ý nghĩa thực tế của chức năng này như sau: Nếu các nhà trường hoặc giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy, nếu không có chương trình chấm tự động (qua máy quét ảnh) thì bắt buộc phải chấm tay từng bài kiểm tra. Số lượng câu hỏi của một đề kiểm tra thực tế khá lớn từ 30 đến 50 câu do đó việc chấm một bài làm của học sinh rất mất công và tốn thời gian. Với chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp, các giáo viên có thể tiến hành chấm bài làm của học sinh trên máy tính như sau:


- Nhập trước đáp án của đề kiểm tra vào máy tính.

- Với mỗi bài làm của học sinh, giáo viên cần nhập trực tiếp các đáp án làm bài của học sinh vào máy tính (chỉ bằng các nháy chuột đơn giản).

- Phần mềm sẽ chấm bài làm của học sinh một cách tự động. Kết quả hiện trên màn hình hoặc ghi ra LogFile.

- Với mỗi bài làm của học sinh, phần mềm sẽ có khả năng in nhanh bảng kết quả chấm bài chi tiết của học sinh dùng để tham khảo về sau.

Các bước thực hiện lệnh như sau:

Bước 1: Mở đề kiểm tra để chuẩn bị chấm bài trên máy tính.

Dùng lệnh Đề kiểm tra --> Mở đề kiểm tra hoặc nút lệnh trên thanh công cụ.

Bước 2: Thực hiện lệnh Ôn luyện – kiểm tra /Chấm bài kiểm tra. Màn hình đầu tiên của lệnh xuất hiện như sau:

Các thông tin cần nhập trong màn hình trên.

1. Nhập thông tin học sinh đầu tiên cần chấm. Thông tin này có thể không cần nhập nếu nhà trường không cần ghi lại thông tin bài làm chi tiết của học sinh này.

2. Nhập thông tin của phiếu bài làm của học sinh. Đây là khâu nhập quan trọng nhất cần rất chú ý. Có 3 thông tin cần nhập, điều chỉnh:

+ Số cột thông tin của mẫu phiếu bài làm. Thông thường là 1, 2 hoặc 4 cột.

+ Số dòng trên 1 cột.

+ Cách đánh số, thứ tự câu hỏi trong trường hợp có nhiều hơn 2 cột trên phiếu bài làm của học sinh. Có 2 cách đánh số: theo cột (mặc định, mẫu hiện thời của Bộ GD&ĐT) và theo hàng.

3. Lựa chọn Ghi kết quả chấm vào LogFile. Nếu lựa chọn tham số này (mặc định) thì kết quả chấm bài sẽ được ghi vào LogFile với cách và khuôn dạng tương tự lệnh kiểm tra trực tuyến của phần mềm.

Sau khi đã nhập xong các thông tin trên, nhấn nút Bắt đầu chấm để tiến hành chấm bài đầu tiên. Chuyển sang bước 3.

Bước 3: tiến hành chấm bài.

Việc chấm bài sẽ được tiến hành theo từng bài làm (trên giấy) của học sinh. Màn hình chấm có dạng như hình dưới đây.

- Khu vực bên trái màn hình là thông tin của đề kiểm tra và học sinh đang được chấm bài hiện thời và khu vực các nút lệnh chính.

- Khu vực chính bên phải là khuôn mẫu bài làm của học sinh. GV dùng chuột nháy tại các ô tròn để chọn đáp án mà học sinh đã lựa chọn.

Mô tả các nút lệnh chính trong cửa sổ màn hình trên.

Nút Kết quả dùng để xem điểm làm bài của học sinh ngay trên màn hình.

Chức năng chấm bài tự động này tương tự như chấm bài kiểm tra trực tuyến. Kết quả làm bài có thể được ghi ra tệp LogFile nếu lựa chọn ghi ra LogFile được kích hoạt.

Nút lệnh In KQ chi tiết cho phép xem và in nhanh bảng kết quả bài làm chi tiết của học sinh hiện thời.

Nút Tiếp tục dùng để chuyển sang chấm bài cho học sinh tiếp theo. Một cửa sổ hội thoại nhỏ như hình dưới đây xuất hiện.

Nhập thông tin học sinh này và bấm nút Đồng ý để vào lại màn hình chấm bài cho học sinh mới này. Chú ý:thông tin học sinh có thể không cần nhập.

Nút lệnh Thoát dùng để kết thúc lệnh và đóng cửa sổ hiện thời.

Video hướng dẫn Chấm bài kiểm tra trắc nghiệm theo bài làm bằng tay của học sinh trong iQB 4.0

Video hướng dẫn Chấm bài kiểm tra trắc nghiệm theo bài làm bằng tay của học sinh trong iQB 4.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=3788

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn