Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu nhanh phần mềm Kiểm tra kiến thức Hóa học 10
30/09/2010

Phần mềm Kiểm tra Kiến thức Hóa học 10 (Subject Question Bank: Chemistry 10) nằm trong bộ phần mềm Kiểm tra Kiến thức các môn học và là một sản phẩm nằm trong giải pháp iQB - Tin học hóa quản lý Ngân hàng câu hỏi và đánh giá kiểm tra kiến thức của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.


Phần mềm định hướng người dùng là giáo viên, học sinh đang giảng dạy và học tập theo chương trình môn Hóa học lớp 10 ban cơ bản trong các trường phổ thông của Việt Nam.

Đối với giáo viên, phần mềm sẽ là một Ngân hàng câu hỏi kiến thức môn Hóa học 10, giáo viên có toàn quyền sử dụng và mở rộng Ngân hàng này cho riêng mình.I. Giao diện phần mềm

Nháy chuột lên biểu tượng trên màn hình máy tính để khởi động phần mềm. Giao diện chính của phần mềm có dạng như hình dưới đây:

- Phần mềm Kiểm tra Kiến thức Hóa học 10 sẽ luôn đi kèm với một CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Hóa học lớp 10. Ngân hàng này có tên Hoa10.iqb là tệp CSDL theo khuôn dạng của phần mềm iQB và đã được nhập sẵn hơn 1018 câu hỏi, trong đó có 778 câu trắc nghiệm240 câu tự luận phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 10. Trên giao diện của phần mềm ta luôn nhìn thấy CSDL này đang mở tại vị trí . Nháy nút để thực hiện lệnh tổng hợp thống kê câu hỏi của CSDL theo chủ đề kiến thức.

- Phía trái màn hình là 7 nút lệnh tương ứng với 7 chức năng chính của phần mềm. Đó là các chức năng:

Câu hỏi: Cho phép nhập, xóa, sửa câu hỏi trong CSDL.

Chủ đề kiến thức: Nhập, thay đổi ma trận chủ đề kiến thức của môn học.

Mẫu đề kiểm tra: Tạo mới, sửa thông tin các mẫu đề kiểm tra có sẵn trong Ngân hàng câu hỏi.

In danh sách câu hỏi: Cho phép xem và in một phần hoặc toàn bộ các câu hỏi có trong Ngân hàng câu hỏi. Có thể chuyển ra DOC file trước khi in.

Đề kiểm tra: Chức năng khởi tạo đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi. Đây là chức năng chính và quan trọng nhất của phần mềm.

Kiểm tra kiến thức: Chức năng cho phép kiểm tra kiến thức môn học trực tiếp từ CSDL ngân hàng câu hỏi bằng cách chọn ra ngẫu nhiên các câu hỏi.

Thoát: Thoát khỏi phần mềm.

- Phía trên bên phải màn hình là 3 nút lệnh làm việc với các đề kiểm tra (Test File). Đó là các lệnh mở Test File , In ấn Test File , và Kiểm tra trực tuyến Test File .

- Nút lệnh dùng để hiển thị hướng dẫn sử dụng của phần mềm.II. Các chức năng chính
1. Nhập, chỉnh sửa, xóa, chuyển nhập câu hỏi từ Doc File vào CSDL có sẵn của phần mềm.

Nháy nút .

Cửa sổ nhập, điều chỉnh câu hỏi có dạng sau:

Trong màn hình trên giáo viên có thể nhập mới từng câu hỏi, chỉnh sửa câu hỏi đã có, xóa câu hỏi hoặc chuyển nhập nhiều câu hỏi cùng một lúc.


2. Nhập, chỉnh sửa ma trận kiến thức của môn Toán 10 đã nhập sẵn trong phần mềm.

Nháy nút .

Cửa sổ nhập, điều chỉnh ma trận kiến thức của môn học có dạng sau:


3. Nhập, chỉnh sửa các mẫu đề kiểm tra của môn Toán lớp 10.

Thực hiện:

Nháy nút .

Cửa sổ nhập, điều chỉnh mẫu đề kiểm tra như hình dưới đây:


4. In toàn bộ hoặc một phần các câu hỏi có trong CSDL ra giấy hoặc chuyển sang DOC File để sửa lại sau này.

Thực hiện:

Nháy nút .

Trong cửa sổ hội thoại tiếp theo:

nháy nút Phạm vi kiến thức để đặt lọc câu hỏi theo chủ đề kiến thức, nháy nút Kỹ năng để đặt lọc câu hỏi theo kỹ năng, chọn tiếp hai lựa chọn nữa ngay trên màn hình sau đó nháy nút Thực hiện để tiến hành in danh sách câu hỏi.


5. Tạo nhanh hoặc từng bước đề kiểm tra theo các yêu cầu khác nhau của giáo viên. Đề sau khi được tạo ra có thể in trực tiếp ra máy in hoặc chuyển sang DOC File để sửa lại sau này.

Thực hiện:

Nháy nút .

Xuất hiện màn hình 1/6 của lệnh khởi tạo đề kiểm tra, một trong những lệnh cơ bản nhất của phần mềm iQB có dạng như sau:

Với lệnh này giáo viên có thể khởi tạo nhanh đề kiểm tra từ danh sách các mẫu đề kiểm tra đã có sẵn trong CSDL, hoặc có thể khởi tạo từ đầu 1 đề kiểm tra thông qua 6 bước của lệnh.


6. Kiểm tra nhanh kiến thức bằng cách tạo nhanh 1 đề kiểm tra ngay trên máy tính để kiểm tra trực tuyến.

Thực hiện:

Nháy nút .

Cửa sổ dạng sau xuất hiện:

Nhập số lượng câu hỏi, thời gian làm bài, sau đó nháy nút Phạm vi kiến thức để chọn các chủ đề kiến thức muốn làm bài kiểm tra nhanh. Nháy nút Kiểm tra để bắt đầu tiến hành kiểm tra trên máy tính.


7. Mở một tệp đề kiểm tra để in ra máy in, chuyển sang DOC File hoặc tiến hành kiểm tra trực tuyến trên máy tính nếu đề này là trắc nghiệm.

Muốn mở một tệp đề kiểm tra có trên máy tính nháy nút . Sau khi đã mở đề ra rồi thì có thể xem và in đề này ra máy in bằng cách nháy nút .

Với đề kiểm tra đang mở, nếu đề này là trắc nghiệm thì nháy nút sẽ thực hiện việc kiểm tra trực tiếp với đề này.Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=4553

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn