Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang hoàn thiện và sắp phát hành phiên bản tiếp theo của giải pháp quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra iQB 5.0
09/12/2010

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

iQB là giải pháp phần mềm quản lý Ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức dành cho tất cả mọi đối tượng giáo dục, các nhà trường. Bộ phần mềm này theo thời gian đã được nhiều giáo viên, nhà trường chấp nhận và sử dụng như một công cụ chính của bài toán quản lý và tin học hóa ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra tại nhà trường của mình.


Phiên bản mới iQB 5.0 có rất nhiều tính năng đột phá, hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng sử dụng phần mềm này trên thực tế.

Các phát triển đột phá của phiên bản mới này bao gồm:

1. Hỗ trợ thêm cho hai loại câu hỏi mới là điền khuyết và cặp đôi.

Với việc mở rộng thêm cho hai loại câu hỏi mới này, phần mềm iQB đã hỗ trợ hoàn toàn cho cả 4 dạng câu hỏi kiến thức thường gặp nhất trên thực tế là:

- Câu hỏi tự luận.

- Câu hỏi trắc nghiệm.

- Câu hỏi điền khuyết.

- Câu hỏi cặp đôi.

2. Mở rộng hoàn toàn chức năng chuyển nhập câu hỏi từ văn bản WORD cho tất cả các loại câu hỏi mà phần mềm hỗ trợ.

Từ phiên bản iQB 4.0, chức năng chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor hay từ DOC đã được đưa vào khá mạnh, tuy nhiên chưa hỗ trợ cho các câu hỏi phức hợp (câu hỏi dài) và chưa hỗ trợ cho một tệp DOC chứa nhiều loại câu hỏi khác nhau.

Trong phiên bản mới iQB 5.0 tất cả các nhược điểm đó sẽ được khắc phục đồng thời chức năng này sẽ hỗ trợ việc chuyển nhập tự động cho tất cả các dạng câu hỏi như trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết hay cặp đôi.

Tính năng phát triển mới này sẽ giúp cho người dùng có một công cụ rất tốt để tiến hành chuyển nhập rất nhanh các câu hỏi từ các nguồn dữ liệu khác nhau, đặc biệt là từ các tệp văn bản DOC.

3. Mô hình mẫu đề kiểm tra đã được nâng cấp để hỗ trợ cấu trúc cây thông tin đa cấp.

Trong toàn bộ các phiên bản trước đây của phần mềm iQB, mô hình mẫu đề kiểm tra được mô phỏng theo mô hình 1 mức là dãy các nhóm mẫu đề kiểm tra. Trong phiên bản mới iQB 5.0, mô hình thông tin nhóm mẫu đề kiểm tra đã được phát triển thành 1 mô hình cây thông tin hoàn chỉnh. Tính năng này sẽ cho phép các GV và nhà trường quản lý các mô hình mẫu đề kiểm tra một cách chính xác và hoàn chỉnh hơn, góp phần nâng cao hiệu quả trong bài toán tin học hóa quản lý kiểm tra kiến thức thông qua các CSDL ngân hàng câu hỏi của mình.

4. Nâng cấp lệnh và chức năng khởi tạo đề kiểm tra

Chức năng cơ bản và quan trọng nhất trong phần mềm iQB là chức năng khởi tạo đề kiểm tra đã được nâng cấp trong phiên bản mới iQB 5.0 theo hướng nâng cao hiệu quả trong quá trình kiến tạo đề kiểm tra, bảo đảm tốt hơn cho việc tạo ra các đề kiểm tra theo ý muốn và có chất lượng cao nhất.

5. Mở rộng và hoàn thiện mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra

Trong phiên bản mới iQB 5.0 mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra cho trước đã được nâng cấp và phân loại theo 3 kiểu, dạng sau:

(1) Kiểm tra chuẩn (Standard Test).

Đây là mô hình kiểm tra chính thức đã có của phần mềm từ các phiên bản trước đây của phần mềm. Phương pháp kiểm tra này được dùng trong những bài kiểm tra chính thức dành cho HS ôn luyện và làm bài tập ở nhà cũng như tại lớp. Các đặc thù của kiểu tra chuẩn là:

- Có thể làm đi làm lại một câu hỏi nhiều lần.

- Cho phép xem lại các câu hỏi đã làm.

- Chuyển đổi từ câu hỏi này sang câu hỏi khác bằng cách bấm nút lệnh.

- Mỗi câu hỏi không hạn chế thời gian suy nghĩ và trả lời.

- Bấm nút Nộp bài mới khóa bài kiểm tra và tự động chấm điểm.

(2) Kiểm tra nhanh (Quick Test).

Kiểu kiểm tra nhanh đã được đưa vào từ phần mềm bản iQB 4.0 mặc dù chưa hoàn chỉnh. Các đặc thù của kiểu kiểm tra nhanh là:

- Mỗi câu hỏi chỉ được làm 1 lần.

- Không được phép xem lại các phần hoặc các câu hỏi đã làm.

- Khống chế thời gian làm 1 câu hỏi, phần mềm sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

- Khi làm xong câu cuối cùng phần mềm tự động kết thúc và tự động chấm điểm.

(3) Kiểm tra mở (Open Test).

Kiểm tra mở là kiểu kiểm tra mới được đưa vào từ phiên bản iQB 5.0. Hình thức kiểm tra này phù hợp cho SV ôn luyện và làm bài tập ở nhà hoặc ở trường, không dùng được cho điều kiện thi, kiểm tra chính thức. Đặc thù của kiểu kiểm tra này là:

- Với mỗi câu hỏi được quyền sử dụng nút lệnh trợ giúp để hỗ trợ xem đáp án của câu hỏi.

- Làm xong câu nào có thể biết ngay đáp án của câu hỏi này bằng cách nháy vào một nút lệnh trên màn hình kiểm tra trực tuyến.

6. Mở rộng lệnh chấm bài trực tiếp

Lệnh chấm bài trực tiếp theo đề kiểm tra trắc nghiệm đã được mở rộng với các tính năng mở rộng sau:

- Hỗ trợ tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm không hạn chế số lượng đáp án (như đối với iQB 4.0, số lượng đáp án phải <= 4).

- Cho phép in ra mẫu bài làm trực tiếp phù hợp với từng đề kiểm tra.

7. Mở rộng các dạng đóng gói sản phẩn

Phiên bản mới iQB 5.0 sẽ có nhiều dạng đóng gói SP hơn so với tất cả các phiên bản trước đây.

Các thầy cô và nhà trường hãy theo rõi thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi về bộ phần mềm mới này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=4937

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn