Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường vừa nâng cấp các phần mềm iQB Cat 7.0, iQB Leo 7.0, các nhà trường và giáo viên đã có phần mềm này có thể download ngay để nâng cấp phần mềm trong máy tính của mình
13/06/2013

Các phần mềm này vừa được Công ty School@net thực hiện một nâng cấp nhỏ nhưng rất quan trọng trong việc hỗ trợ chuyển nhập câu hỏi từ DOC file hoặc Text Editor.Trong các phiên bản trước đây việc chuyển nhập câu hỏi tự động từ Text Editor hoặc từ DOC file Dòng đầu mô tả các ký tự nhận biết câu hỏi như sau:


Trong mô hình cũ, nhóm ký tự thứ 2 chỉ điều khiển các loại file được import vào cùng câu hỏi trong CSDL.

Nhược điểm của các mô hình trước đây:

Trong mô hình cũ, tất cả các câu hỏi được nhập trong DOC file hoặc Text Editor sẽ phải có chung các thuộc tính sau:

- Kiểu lý thuyết hay bài tập.

- Mức độ dễ, trung bình hay khó.

- Kỹ năng câu hỏi.

- Chủ đề kiến thức.

Do vậy nếu các câu hỏi do người dùng chuẩn bị nếu được phân loại kỹ thì sẽ phải chia nhỏ thành rất nhiều tệp DOC để chuyển nhập.

Mô hình mới nâng cấp đã khắc phục được các nhược điểm trên.

Nâng cấp của mô hình mới:

Trong mô hình mới nâng cấp, qui định dòng đầu tiên của mỗi câu hỏi đã được mở rộng và phải tuân thủ khuôn dạng chung như sau:


Bảng sau mô tả các ký tự nhận biết kiểu nội dung câu hỏi. Các ký tự này đứng ngay sau dấu #.

Stt

X

Y

Mô tả ý nghĩa

Ví dụ

Câu hỏi ngắn

1

(m)

-

Câu hỏi ngắn, trắc nghiệm. Nội dung, đáp án lưu riêng biệt. Đáp án tường minh.

- Các đáp án bắt đầu bằng các chữ cái hoa, dấu . và dấu cách sau đó.

- Phương án đúng có dấu *.

# (m)

Khi truyền qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng sẽ:

A. bị biến thành ánh sáng màu đỏ.

B. chỉ bị tách ra thành nhiều màu.

C. chỉ bị lệch phương truyền.

*D. bị lệch phương truyền đồng thời bị tách ra thành nhiều màu.

2

(t)

-

Câu hỏi ngắn, tự luận. Đáp án không tường minh.

- Đáp án, lời giải bắt đầu bằng *. Bắt buộc phải có đáp án.

# (t)

Tính độ dài và chu kỳ quay của vệ tinh nhân tạo bay ở độ cao h bằng bán kính Trái Đất (R0=6400 km)

*Đáp số: Chu kỳ quay của vệ tinh:

3

(d)

-

Câu hỏi ngắn, điền khuyết, dạng kéo thả từ.

Các vị trí cần điền sẽ có dấu <N>, trong đó N là số thứ tự cùa từ cần điền bằng cách kéo thả từ.

- Danh sách các từ cần điền được ghi ở phía dưới, bắt đầu bằng các chữ cái hoa, dấu . và dấu cách sau đó.

# (d)

Điền các từ, cụm từ vào các vị trí trống trong đoạn văn sau:

Nằm ở phía tây bắc của vùng đồng bằng châu thổ <2>, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh <1> ở phía Bắc, <4>, <3>phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, <3> cùng Phú Thọ phía Tây. Thành phố có diện tích 3.324,92 km², nằm ở cả hai bên bờ <2> nhưng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn

A. Thái Nguyên

B. Sông Hồng

C. Hòa Bình

D. Hà Nam

4

(f)

-

Câu hỏi ngắn, điền khuyết, dạng điền từ.

- Vị trí cần điền, các từ được đánh dấu trong <>.

# (f)

Điền các từ, cụm từ vào các vị trí trống trong đoạn văn sau:

Nằm ở phía tây bắc của vùng đồng bằng châu thổ sông <Hồng>, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh <Thái Nguyên> ở phía Bắc, <Hà Nam>, Hòa Bìnhphía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, <Hòa Bình> cùng Phú Thọ phía Tây. Thành phố có diện tích 3.324,92 km², nằm ở cả hai bên bờ <sông Hồng> nhưng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn.

5

(c)

-

Câu hỏi ngắn, điền khuyết, dạng chọn từ.

- Vị trí cần điền có cú pháp như sau:

<Stt từ đúng |W1|W2|...|Wn>

# (c)

Chọn các từ đúng chính tả điền vào các vị trí trống trong đoạn văn sau:

Không giữ vững được ý <2 | trí | chí>, thiếu kiên <1 | trì | chì><1 | trước | chước> khó khăn, <2 | chở | trở> ngại.

6

(p)

-

Câu hỏi ngắn, cặp đôi.

- Danh sách các thông tin cặp đôi được ghi ở phía dưới, bắt đầu bằng các chữ cái hoa, dấu . và dấu cách sau đó.

- Chú ý cần có các cặp thông tin A, B, C, D. ....

# (p)

Hãy kết nối các cặp thông tin sau một cách chính xác nhất:

A. Bình Nhưỡng

A. Thu đô của Triều Tiên

B. Băng Cốc

B. Thủ đô của Thái Lan

C. Viên Chăn

C. Thủ đô của Lào

D. New Deli

D. Thủ đô của Ấn độ

Câu hỏi dài

7

(b)

(t)

Câu hỏi mẹ, dạng tự luận. Tất cả các câu hỏi con đều phải là tự luận.

# (b) (t)

<.... nội dung câu hỏi mẹ là tự luận ...>

8

(b)

(m)

Câu hỏi mẹ, dạng trắc nghiệm. Các câu hỏi con được phép chọn 1 trong 3 loại: trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

# (b) (m)

<.... nội dung câu hỏi mẹ là trắc nghiệm...>

9

(s)

(t)

Câu hỏi con, tự luận.

Tương tự như câu hỏi ngắn, tự luận.

10

(s)

(m)

Câu hỏi con, trắc nghiệm.

Tương tự câu hỏi ngắn, trắc nghiệm.

11

(s)

(d)

Câu hỏi con, điền khuyết, kéo thả từ.

Tương tự câu hỏi ngắn, điền khuyết kéo thả từ.

12

(s)

(f)

Câu hỏi con, điền khuyết, điền từ.

Tương tự câu hỏi ngắn, điền khuyết, điền từ.

13

(s)

(c)

Câu hỏi con, điền khuyết, chọn từ.

Tương tự câu hỏi ngắn, điền khuyết, chọn từ.

14

(s)

(p)

Câu hỏi con, cặp đôi.

Tương tự câu hỏi ngắn, cặp đôi.Bảng sau mô tả các keyparam trong mô hình mới như sau.

Stt

Key

Param

Mô tả ý nghĩa

1

file

<file name>

Tên Media file cần gán cùng câu hỏi. Tùy thuộc vào phần mở rộng mà phần mềm sẽ tự động nhận biết kiểu nội dung file.

Ví dụ:

(file: hinh1.ggb)

2

type

<LT / BT>

Mô tả kiểu câu hỏi là Lý thuyết (LT) hay Bài tập (BT). Chú ý không phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ:

(type: lt)

3

level

<D / TB / K>

Mô tả mức độ khó / dễ của câu hỏi.

Ví dụ:

(level: k)

4

skill

<1 / 2 / 3 / ...>

Mô tả kỹ năng câu hỏi. Các kỹ năng được đánh số 1, 2, 3, ...

Ví dụ:

(skill: 2)

Chú ý:

- Nếu các tham số type, level, skill không có thì phần mềm sẽ gán các thông số mặc định được lấy từ thông tin của lệnh chuyển nhập dữ liệu.

- Đối với việc chuyển nhập dữ liệu vào Test File thì tham số skill (kỹ năng) không có ý nghĩa nữa.

- Thứ tự các key không quan trọng.

Các ưu điểm của mô hình mới:

Như vậy trong mô hình mới, trong một tệp DOC hay một văn bản Text Editor, các câu hỏi chỉ cần có chung thông tin chủ đề kiến thức. Còn các tham số như kiểu lý thuyết – bài tập, mức độ khó – trung bình - dễ và kỹ năng câu hỏi có thể được nạp ngay trong văn bản.

Như vậy trong mô hình mới, người dùng sẽ không phải tạo ra quá nhiều tệp DOC để nhập câu hỏi. Với mỗi chủ đề kiến thức chỉ cần nhập đúng 1 tệp DOC mà thôi.

Các giáo viên và người sử dụng có thể vào đường link sau để download các phần mềm iQB Cat 7.0 và iQB Leo 7.0.

http://www.vnschool.net/modules.php?name=Product&file=CatalogListPCode#iQBURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7117

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn