Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề
19/06/2013

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với một chức năng đơn giản nhưng rất hữu ích dành cho giáo viên và học sinh khi sử dụng phần mềm iQB Cat 7.0 với các CSDL Ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đó là chức năng Kiểm tra kiến thức theo chủ đề.


Giới thiệu ngắn chức năng Kiểm tra kiến thức theo chủ đề

Chức năng này cho phép người dùng tạo nhanh các bài kiểm tra ngắn lấy câu hỏi trực tiếp từ Ngân hàng câu hỏi đang làm việc bằng cách chọn nhanh các chủ đề kiến thức cần kiểm tra. Như vậy đây là chức năng tạo nhanh 1 bài kiểm tra kiến thức trực tuyến mà không cần đề kiểm tra, không cần mẫu đề kiểm tra. Thời gian sinh bài kiểm tra rất nhanh.

Ý nghĩa thực tế của chức năng này

Chức năng này rất có ý nghĩa và hay dùng trên thực tế khi giáo viên và học sinh đã có một CSDL Ngân hàng câu hỏi khá đầy đủ là có thể bắt đầu sử dụng chức năng này.

- Giáo viên sẽ sử dụng để tạo nhanh 1 bài kiểm tra trên lớp tại thời điểm bất kỳ trong giờ học, kiểm tra nhanh học sinh theo bất cứ chủ đề kiến thức nào mình muốn. Với tính năng này, phần mềm iQB Cat sẽ trở thành 1 công cụ trợ giúp giáo viên thực hiện các bài kiểm tra nhanh học sinh tương tự như việc kiểm tra miệng, kiểm tra nhanh 5, 10 phút giữa hoặc cuối giờ. Khi thực hiện chức năng này để kiểm tra, GV có thể gọi học sinh lên làm ngay tại máy tính hoặc GV và HS cùng làm bài kiểm tra nhanh này.

- Học sinh sẽ sử dụng tính năng này để thực hiện việc tự học, ôn luyện kiến thức của mình theo từng chủ đề bài học.

Sự khác biệt của lệnh này và chức năng Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra

Để thực hiện chức năng này, người dùng không cần phải có bất kỳ một đề kiểm tra nào. Phần mềm sẽ tự động lấy ngẫu nhiên câu hỏi từ CSDL Ngân hàng và kiến tạo thành một bài kiểm tra hoàn chỉnh.

Mô tả các bước thực hiện

Lệnh được thực hiện từ thực đơn:

Ôn luyện - Kiểm tra ---> Kiểm tra kiến thức


Xuất hiện cửa sổ nhỏ sau để nhập các thông tin khởi tạo nhanh bài kiểm tra kiến thức,

Cần nhập 3 thông số:

1. Số lượng câu hỏi.

2. Thời gian làm bài.

3. Phạm vi kiến thức cần kiểm tra.


Nháy nút Phạm vi kiến thức để làm hiện cửa sổ chọn kiến thức muốn làm bài kiểm tra nhanh.


Dùng chuột chọn các vùng kiến thức muốn kiểm tra. Có thể chọn một hoặc nhiều vùng kiến thức. Chú ý khi chọn 1 chủ đề tiêu đề thì phần mềm sẽ tự động chọn tất cả các chủ đề lõi bên trong.

Chọn xong các chủ đề thì bấm nút Lựa chọn.

Sẽ quay lại cửa sổ ban đầu.

Nháy nút Kiểm tra để chuyến sang bước tiếp theo: chuẩn bị tiến hành kiểm tra.

Cửa sổ nhỏ như hình sau xuất hiện ghi rõ các thông tin của bài kiểm tra kiến thức nhanh.


Nháy nút Bắt đầu.

Cửa sổ làm bài trực tuyến có dạng như hình sau. Hình sau thể hiện màn hình của một câu hỏi trắc nghiệm. Với các kiểu câu hỏi khác nhau thì nguwoif dùng sẽ nhập đáp án khác nhau. Còn các vị trí khác của cửa sổ này thì hoàn toàn giống nhau.


Qui trình làm bài kiểm tra như sau:

Học sinh làm từng bài. Để chuyển sang câu sau hoặc về câu trước dùng các nút Câu tiếp, Quay lại hoặc dùng các phím PgUp, PgDn.

Để làm bài trắc nghiệm thì nháy chuột lên các phương án đúng. Hoặc có thể gõ các phím A, B, C, D hoặc phím số 1, 2, 3, 4 để nhập đáp án.

Làm xong nháy nút Nộp bài. Chú ý nếu hết giờ thì phần mềm cũng sẽ tự động nộp bài.

Khi nộp bài phần mềm sẽ hiện bảng kết quả như hình dưới đây.


Nháy nút Đóng để quay lại màn hình làm bài và xem lại các bài mình đã làm, so sánh với đáp án chính xác.


Trong hình trên, hình bên trái là bài làm của học sinh, hình phải là đáp án chuẩn.

Xem xong nháy nút Thoát để kết thúc lệnh.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7136

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn