Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 30. Nhập, sửa trực tiếp câu hỏi của đề kiểm tra (iQB Cat Full). Phần 2: Làm việc với danh sách câu hỏi
22/06/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bài viết này sẽ trình bày tiếp các thao tác cơ bản trong giao diện nhập, sửa trực tiếp nội dung câu hỏi của đề kiểm tra.

Trong cửa sổ nhập, sửa nội dung câu hỏi của đề kiểm tra chúng ta chú ý đến nhóm các nút lên bên dưới danh sách câu hỏi tại khung bên trái của màn hình.


Sau đây là mô tả các tính năng này.

1. Dịch chuyển thứ tự câu hỏi trong danh sách

Muốn thực hiện việc dịch chuyển một câu hỏi trong danh sách lên hoặc xuống thực hiện thao tác sau:

- Nháy chọn dòng chứa câu hỏi này.

- Nháy nút để chuyển dịch câu hỏi lên trên.

- Nháy nút để chuyển câu hỏi xuống dưới.

2. Xóa câu hỏi

Muốn xóa một câu hỏi trong danh sách (hoặc xóa nhiều câu liền nhau) thực hiện thao tác sau:

- Nháy chọn câu hỏi muốn xóa.

- Muốn chọn nhiều câu hỏi thì nhấn giữ phím Shift trong khi chọn nhiều câu liên tục.

- Nháy nút .

- Xuất hiện hộp hội thoại như sau:

- Nháy Yes để đồng ý xóa.

3. Bổ xung câu hỏi từ một đề kiểm tra khác

Chức năng này cho phép người dùng bổ xung vào cuối danh sách các câu hỏi lấy từ một đề kiểm tra khác. Đây chính là chức năng thuộc nhóm “tách, ghép đề kiểm tra”.

Cách làm như sau:

- Nháy nút .

- Xuất hiện hộp hội thoại Chọn tệp. Tìm chọn 1 tệp đề kiểm tra muốn lấy câu hỏi bổ sung vào đề đang làm việc hiện thời.

- Hộp hội thoại sau xuất hiện cho phép quan sát các câu hỏi có trong đề kiểm tra vừa mở.

Chọn các câu hỏi cần nhập bằng cách nháy chuột vào ô check bên trái câu hỏi. Có thể chọn nhiều câu hỏi đồng thời. Khung bên phải cho phép xem nhanh nội dung câu hỏi này. Muốn chọn toàn bộ nháy vào nút trên thanh tiêu đề.

Sau khi chọn xong nhấn nút Đồng ý để chuyển nhập các câu hỏi đã chọn sang đề kiểm tra đang khởi tạo.

4. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file

Chức năng này cho phép chuyển nhập các câu hỏi đã nhập sẵn trong một tệp DOC vào danh sách câu hỏi đang làm việc hiện thời. Thao tác như sau:

- Nháy nút .

- Hộp hội thoại sau xuất hiện. Hộp hội thoại này hoàn toàn tương tự như đối với chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file vào Ngân hàng câu hỏi. Điểm khác biệt duy nhất là trong trường hợp này không cần xác định Kỹ năng và Chủ đề kiến thức của câu hỏi cần chuyển nhập.

Màn hình này có khuôn dạng hoàn toàn tương tự màn hình của lệnh Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL. Chú ý nên lựa chọn Tự động phân biệt loại nội dung câu hỏi, phần mềm sẽ tự động nhận biết khuôn dạng của các câu hỏi trong văn bản và tự động chuyển nhập.

Sau khi thay đổi các thông tin lựa chọn, nhấn nút Chuyển nhập để tiến hành công việc chuyển nhập.

5. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor

Chức năng này cho phép chuyển nhập câu hỏi vào danh sách từ một cửa sổ Text Editor mà người dùng có thể nhập trực tiếp câu hỏi. Người dùng có thể sao chép, cắt dán câu hỏi từ các DOC file vào cửa sổ soạn thảo Text Editor này.

Thao tác như sau:

- Nháy nút .

- Hộp hội thoại sau xuất hiện cho phép chọn định dạng, kiểu các câu hỏi sẽ được nhập trong Text Editor. Cửa sổ này hoàn toàn tương tự như khi chuyển nhập câu hỏi trong các lệnh nhập câu hỏi chính của phần mềm.

- Lựa chọn các thông số của cửa sổ trên. Chú ý nên lựa chọn Tự động phân biệt loại nội dung câu hỏi, phần mềm sẽ tự động nhận biết khuôn dạng của các câu hỏi trong văn bản và tự động chuyển nhập.

Nháy nút Bắt đầu để vào cửa sổ soạn thảo câu hỏi. Chú ý các câu hỏi sẽ được phân biệt bởi các ký tự phân biệt dùng chung cho tất cả các vị trí chuyển nhập của phần mềm.

Sau khi nhập xong thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật hoặc Ctrl-S để chuyển nhập vào đề kiểm tra. Việc chuyển nhập này sẽ đưa các câu hỏi đã nhập vào cuối danh sách câu hỏi của đề kiểm tra.

Sau khi đã hoàn tất toàn bộ công việc nhập đề kiểm tra, công việc cuối cùng cần phải làm là bấm nút để chính thức khởi tạo đề kiểm tra. Phần mềm sẽ kiểm tra các lỗi logic của thông tin đề kiểm tra đã nhập, nếu có lỗi sẽ thông báo, nếu không có lỗi sẽ tiến hành khởi tạo hoặc cập nhật đề kiểm tra.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7147

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn