Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phát hành tài liệu chính thức Hướng dẫn sử dụng phần mềm iQB Cat 7.0
24/06/2013

Tài liệu này là tổng hợp của 30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0, dành cho giáo viên các nhà trường phổ thông và đại học đang sử dụng phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi iQB Cat.
Download tài liệu tại đây: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm iQB Cat 7.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7148

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn