Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo về chương trình cung cấp dịch vụ CSDL Ngân hàng câu hỏi cho các nhà trường phổ thông
28/06/2013

Để phục vụ tốt hơn cho các nhà trường và giáo viên khi sử dụng các phần mềm thuộc bộ phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi iQB 7.0 của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, chúng tôi xin thông báo về một Chương trình dịch vụ mới CUNG CẤP CSDL NGÂN HÀNG CÂU HỎI như sau:


Bắt đầu từ nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhà trường hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng các CSDL ngân hàng câu hỏi môn học, muốn có để sử dụng ngay. Danh sách các CSDL Ngân hàng câu hỏi và phí dịch vụ sẽ được cung cấp trong bảng dưới đây.

Bảng phí dịch vụ này áp dụng chung cho các nhà trường hoặc giáo viên các nhà trường phổ thông và áp dụng cho từng Ngân hàng câu hỏi đơn lẻ. Nếu các nhà trường có nhu cầu đặc biệt chúng tôi có thể tư vấn thêm.

Danh sách các Ngân hàng câu hỏi

Stt

Ngân hàng câu hỏi

Thông tin chi tiết

Phí dịch vụ

I. THCS (cấp 2)

1

Toán lớp 6


Số lượng câu hỏi: 2241

Trong đó:
1258 trắc nghiệm
983 tự luận

1.000.000 đ / CSDL

2

Vật lý lớp 6


Số lượng câu hỏi: 935

Trong đó:
660 trắc nghiệm
236 tự luận

500.000 đ / CSDL

3

Toán lớp 7


Số lượng câu hỏi: 1605

Trong đó:
655 trắc nghiệm
930 tự luận

800.000 đ / CSDL

4

Vật lý lớp 7


Số lượng câu hỏi: 1012

Trong đó:
613 trắc nghiệm
365 tự luận

500.000 đ / CSDL

5

Toán lớp 8


Số lượng câu hỏi: 2454

Trong đó:
841 trắc nghiệm
1613 tự luận

1.200.000 đ / CSDL

6

Vật lý lớp 8


Số lượng câu hỏi: 1232

Trong đó:
944 trắc nghiệm
288 tự luận

600.000 đ / CSDL

7

Hóa học lớp 8


Số lượng câu hỏi: 1027

Trong đó:
592 trắc nghiệm
435 tự luận

500.000 đ / CSDL

8

Toán lớp 9


Số lượng câu hỏi: 1877

Trong đó:
830 trắc nghiệm
1047 tự luận

1.000.000 đ / CSDL

9

Vật lý lớp 9


Số lượng câu hỏi: 1008

Trong đó:
1008 trắc nghiệm
0 tự luận

500.000 đ / CSDL

10

Hóa học lớp 9


Số lượng câu hỏi: 816

Trong đó:
796 trắc nghiệm
20 tự luận

500.000 đ / CSDL

11

Sinh học lớp 9


Số lượng câu hỏi: 1163

Trong đó:
1152 trắc nghiệm
11 tự luận

500.000 đ / CSDL

II. THPT (cấp 3)

12

Toán lớp 10


Số lượng câu hỏi: 1860

Trong đó:
1102 trắc nghiệm
758 tự luận

1.000.000 đ / CSDL

13

Vật lý lớp 10


Số lượng câu hỏi: 1065

Trong đó:
722 trắc nghiệm
343 tự luận

500.000 đ / CSDL

14

Hóa học lớp 10


Số lượng câu hỏi: 1018

Trong đó:
778 trắc nghiệm
240 tự luận

500.000 đ / CSDL

15

Toán lớp 11


Số lượng câu hỏi: 1782

Trong đó:
916 trắc nghiệm
866 tự luận

800.000 đ / CSDL

16

Vật lý lớp 11


Số lượng câu hỏi: 1232

Trong đó:
669 trắc nghiệm
563 tự luận

600.000 đ / CSDL

17

Hóa học lớp 11


Số lượng câu hỏi: 1549

Trong đó:
1233 trắc nghiệm
316 tự luận

800.000 đ / CSDL

18

Toán lớp 12


Số lượng câu hỏi: 2039

Trong đó:
818 trắc nghiệm
1221 tự luận

1.000.000 đ / CSDL

19

Vật lý lớp 12


Số lượng câu hỏi: 1132

Trong đó:
925 trắc nghiệm
207 tự luận

600.000 đ / CSDL

20

Hóa học lớp 12


Số lượng câu hỏi: 1323

Trong đó:
1323 trắc nghiệm
0 tự luận

600.000 đ / CSDL

21

Sinh học 12


Số lượng câu hỏi: 1574

Trong đó:
1574 trắc nghiệm
0 tự luận

600.000 đ / CSDL

22

Địa lý 12


Số lượng câu hỏi: 1210

Trong đó:
857 trắc nghiệm
353 tự luận

500.000 đ / CSDL

III. Luyện thi THPT và Đại học, Cao đẳng

23

Tiếng Anh

Số lượng câu hỏi: 3089

1.500.000 đ / CSDL

24

Vật lý

Số lượng câu hỏi: 1983

1.500.000 đ / CSDL

25

Hóa học

Số lượng câu hỏi: 4166

1.500.000 đ / CSDL

26

Sinh học

Số lượng câu hỏi: 1943

1.000.000 đ / CSDLURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7155

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn