Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 thao tác bổ sung chính với phần mềm iQB Leo 7.0 dành cho các nhà trường phổ thông và đại học
24/07/2013

iQB Leo 7.0 là phiên bản chính của phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra dành cho các nhà trường phổ thông và đại học.
Phần mềm này được đóng gói theo 3 phiên bản sau:

1. iQB Leo 7.0 dành cho các trường phổ thông (từ cấp Tiểu học, THCS, THPT) và các Phòng GD, Sở GD và ĐT.

2. iQB Leo 7.0 dành cho các Phòng Đào tạo, trường Đại học, Cao đẳng.

3. iQB Leo 7.0 dành cho các Khoa, Bộ môn của các trường Đại học, Cao đẳng.


Chức năng chính của phần mềm iQB Leo 7.0 là quản trị và khai thác hiệu quả các CSDL Ngân hàng câu hỏi. Các Ngân hàng câu hỏi này được khởi tạo và sử dụng ở mức các nhà trường phổ thông (ban Giám hiệu), các Phòng GD&ĐT, các Sở GD & ĐT, các trường Đại học, Cao đẳng.

Tất cả các chức năng có trong phần mềm iQB Cat 7.0 đều được thừa kế và có trong phần mềm iQB Leo 7.0. Ngoài ra trong phần mềm iQB Leo 7.0 còn có thêm một loạt các tính năng hỗ trợ cho việc quản trị các CSDL Ngân hàng câu hỏi ở mức cao hơn. Tất cả các tính năng, thao tác đã trình bày đối với phần mềm iQB Cat 7.0 đều được áp dụng cho iQB Leo 7.0.
Sau đây là danh sách các thao tác chính, bổ sung cho phần mềm iQB Leo 7.0, dành cho các nhà trường phổ thông và đại học. Chúng tôi sẽ lần lượt cung cấp hướng dẫn cụ thể của các thao tác này.

1. Mô hình kho câu hỏi chính thức và tạm thời.

2. Nhập câu hỏi tạm thời.

3. Chuyển nhập câu hỏi tạm thời sang câu hỏi chính thức.

4. Tìm kiếm và đánh giá câu hỏi.

5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

6. Xuất, tách CSDL ngân hàng câu hỏi.

7. Nhập, ghép CSDL ngân hàng câu hỏi.

8. Mô hình người dùng của CSDL Ngân hàng câu hỏi iQB

9. Quản trị người dùng trong CSDL ngân hàng câu hỏi.

10. Sao lưu CSDL ngân hàng câu hỏi.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7228

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn