Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 3. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức
02/08/2013

Như chúng ta đã biết trong mỗi CSDL Ngân hàng câu hỏi có 2 khu vực lưu trữ câu hỏi: Khu vực câu hỏi chính thức và khu vực câu hỏi tạm thời.

Khu vực câu hỏi CHÍNH THỨC là nơi lưu trữ các câu hỏi chính của Ngân hàng và sẵn sàng dùng để sinh, tạo đề kiểm tra trong phần mềm.


Khu vực câu hỏi TẠM THỜI là nơi lưu trữ tạm thời các câu hỏi. Các câu hỏi trong khu này có 1 đặc điểm là có thể chưa được gán Kỹ năng và Kiến thức, hoặc việc gán này chưa chính xác. Ý nghĩa của các câu hỏi tạm thời là khu vực này có thể cho phép nhập nhanh nội dung câu hỏi mà không cần gán Kỹ năng hay Phạm vi kiến thức. Sau khi đã nhập vào khu vực tạm thời thì nhà trường có thể mời các giáo viên hay chuyên gia lên để gán chính thức Kỹ năng, Kiến thức và chuyển các câu hỏi này từ khu vực tạm thời sang khu vực chính thức.


Trong bài này sẽ mô tả thao tác chuyển đổi các câu hỏi từ TẠM THỜI sang CHÍNH THỨC trong phần mềm iQB Leo 7.0. Đó là chức năng Điều chính kỹ năng và phạm vi kiến thức câu hỏi.

Cách thực hiện lệnh:

Thực hiện lệnh: Dữ liệu --> Điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức câu hỏi.

Lệnh điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức câu hỏi là lệnh có tính năng chính là điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức của các loại câu hỏi trong CSDL, đặc biệt là các câu hỏi tạm thời. Lệnh này được dùng với 2 ý nghĩa sau:

1. Rà soát và thay đổi thông tin kỹ năng, phạm vi kiến thức của các câu hỏi chính thức đã nhập trong CSDL.

2. Nhập mới hoặc điều chỉnh thông tin kỹ năng, phạm vi kiến thức của các câu hỏi tạm thời và chuyển các câu hỏi tạm thời sang danh sách câu hỏi chính thức.

Đây là một lệnh rất có ý nghĩa trên thực tế bởi các lý do sau:

- Lệnh này cho phép người dùng quan sát và điều chỉnh nhanh phạm vi kiến thức các câu hỏi đã nhập trong CSDL ngân hàng câu hỏi mà không phải nhập lại bằng lệnh nhập, điều chỉnh thông tin câu hỏi rất phức tạp của phần mềm.

- Việc nhập câu hỏi vào CSDL có thể tiến hành ở 2 mức: mức chính thức và mức tạm thời. Tác giả của CSDL có thể nhập trước câu hỏi vào vùng DS câu hỏi tạm thời sau đó sử dụng lệnh này để chuyển sang vùng câu hỏi chính thức.

Cửa sổ lệnh có dạng như hình dưới đây:

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Chọn DS câu hỏi cần điều chỉnh: chính thức hay tạm thời tại vị trí:


2. Danh sách câu hỏi tương ứng sẽ xuất hiện trong khung cửa sổ bên trái. Nháy chuột lên một dòng bất kỳ, thông tin câu hỏi tương ứng sẽ hiện tại khung cửa sổ bên phải. Dùng các nút lệnh phía dưới màn hình để điều khiển nhanh đến các câu hỏi trong danh sách.

Chú ý: các câu hỏi trong cửa sổ bên phải sẽ hiện đầy đủ toàn bộ nội dung câu hỏi.

3. Thay đổi thông tin cho câu hỏi hiện thời tại khung cửa số bên phải. Các thông tin có thể thay đổi bao gồm:


Các thông tin có thể thay đổi hoặc điều chỉnh:

- Tên câu hỏi, thời gian thực hiện, loại câu hỏi (Lý thuyết hay Bài tập), mức độ khó dễ

- Kỹ năng câu hỏi, Phạm vi kiến thức.

Kỹ năng có thể chọn ngay tại vị trí trên màn hình.

Muốn gán Kiến thức thì nháy nút Gán phạm vi kiến thức, sau có chọn chủ đề kiến thức lõi trong danh sách hiện trong một cửa sổ tiếp theo.


Chọn chủ đề kiến thức và bấm nút Lựa chọn.

4. Nhấn nút Cập nhậtđể ghi các thay đổi dữ liệu cho câu hiện thời.

5. Nếu DS câu hỏi đang xem là tạm thời thì sau khi cập nhật có thể chuyển các câu hỏi vào DS chính thức như sau:

- Dùng chuột nháy chọn các câu hỏi trong DS câu hỏi ở cửa sổ bên trái. Muốn chọn nhiều câu hỏi liền nhau sử dụng phím Shift để chọn nhiều câu. Muốn chọn nhiều câu hỏi rời nhau thì nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chọn câu hỏi.

- Nháy nút lệnh Cập nhật vào câu hỏi chính thức tại khung cửa sổ bên phải, phía dưới.


- Nếu muốn sau khi chuyển nhập vào DS câu hỏi chính thức thì xóa các câu này khỏi Khu vực tạm thời thì check bật lựa chọn .

6. Muốn kết thúc lệnh nhấn nút Thoát.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7237

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn