Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách toàn bộ các phần mềm của iQB 7.0 – Ngân hàng đề thông minh, giải pháp quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
19/02/2014

Sau đây là danh sách toàn bộ các phần mềm của iQB 7.0 – Ngân hàng đề thông minh, giải pháp quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


Stt

Phần mềm

Chức năng

1.

iQB Leo 7.0

Bản dành cho trường phổ thông

iQB Leo

7.000.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh – iQB 7.0 bản đầy đủ dành cho nhà trường, Phòng, Sở. Đây là một giải pháp tổng thể cho việc lưu trữ và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm) được dùng như các kho thông tin tham chiếu trong các Sở, Phòng, nhà trường và từng giáo viên, giải pháp tổng thể cho việc sinh tự động và quản lý các đề kiểm tra (tự luận hoặc trắc nghiệm) dùng cho việc kiểm tra hàng ngày, kiểm tra chính thức trong các Sở, Phòng, Nhà trường. Bản iQB Leo 7.0 có tất cả các chức năng chính để quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học ở cấp Sở / Phòng / Trường bao gồm:

- Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

- Nhập mẫu đề kiểm tra theo mô hình Ma trận đề theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo. Từ các mẫu này sẽ cho phép sinh đề kiểm tra rất nhanh chóng, chỉ sau một vài giây.

- Quản trị người dùng, nhập, xuất câu hỏi từ các Ngân hàng câu hỏi khác, nhập đánh giá câu hỏi.

2.

iQB Cat 7.0

Bản dành cho giáo viên.

iQB Cat

Cơ sở: 95.000 đ / pm

Đầy đủ: 390.000 đ / pm

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat 7.0 bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích cá nhân của mình. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phần mềm iQB Cat được thiết kế dành riêng cho người dùng là các GV các nhà trường phổ thông và đại học của Việt Nam, dùng để thiết kế và quản trị các CSDL ngân hàng câu hỏi môn học cho riêng mình.

Phần mềm được phát hành theo 2 bản: Cơ sởĐầy đủ. Bản Đầy đủ có mọi tính năng như bản Cơ sở và bổ sung thêm một chức năng quan trọng là lệnh nhập, sửa trực tiếp tệp đề kiểm tra.

3.

iQB Quiz Maker 7.0

iQB Quiz Maker

95.000 đ / pm

iQB Quiz Maker 7.0 là phần mềm duy nhất trong bộ phần mềm iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với các Quiz File (*.qbtz). Quiz là một loại đề kiểm tra nhanh, phục vụ các hoạt động kiểm tra kiến thức ở mức lớp học hoặc toàn trường. Các chức năng chính của phần mềm:

- Khởi tạo, điều chỉnh nhập thông tin của Quiz File chỉ bằng các thao tác chuột đơn giản. Đây là chức năng chính của iQB Quiz Maker, không có trong bất cứ phần mềm nào khác trong hệ thống phần mềm iQB.

- Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL ngân hàng câu hỏi. Xem và in ấn thông tin Quiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tiếp theo các Quiz File đã khởi tạo.

4.

iQB Magic Test 7.0

iQB Magic Test

45.000 đ / pm

iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính của bộ phần mềm iQB. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Mở và làm việc với cả hai loại đề kiểm tra chính là Test File và Quiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra theo tất cả 5 hình thức kiểm tra chính là Chuẩn, Nhanh, Mở, Công cộng và IQ.

- GV có thể dễ dàng "nhúng" các đề kiểm tra Test và Quiz File vào các trang Power Point của bài giảng điện tử của mình.

5.

iCloudTest

iCloudTest

iCloudTest

Dịch vụ theo năm học.

Hiện tại đang có các dịch vụ T1, T2, T3; S1, S2, S3; D1, D2, D3

iCloudTest là dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường gắn liền với giải pháp phần mềm iQB 7.0. Với dịch vụ này các nhà trường có thể tạo và tổ chức các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến cho HS trong nhà trường trực tiếp trên Internet mà không cần tập trung HS tại một địa điểm. Dịch vụ được đăng ký và có tác dụng theo từng năm học. Để sử dụng dịch vụ này các GV và Nhà trường cần tiến hành đăng ký và tải về dùng 2 phần mềm là iCloudTesteriCloudTest Manager. Người sử dụng dịch vụ iCloudTest được gọi là SUBSCRIBER. Các SUBSCRIBER được phép thực hiện các thao tác sau: Khởi tạo các kỳ thi (Exam). Nạp thông tin cho Exam bao gồm DS HS thi, đề kiểm tra và nhiều thông số khác. Tiến hành cho HS thực hiện kiểm tra trực tuyến. Kết quả làm bài lưu trữ trên đám mây.

Dịch vụ này dành cho các nhà trường phổ thông và đại học; các cow quan doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

6.

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Lý, Hóa, Sinh, Anh

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Lý Hóa Sinh Anh

75.000 đ / pm

Bộ phần mềm bao gồm 4 Ngân hàng câu hỏi luyện thi các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh dành cho GV thực hiện các thao tác quản trị ngân hàng câu hỏi và tạo các đề kiểm tra, thi thử theo ý muốn.

Trong mỗi phần mềm có sẵn một Ngân hàng câu hỏi môn học tương ứng với hơn 3000 câu hỏi có sẵn dùng để luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh CĐ, Đại học. Chức năng của mỗi phần mềm bao gồm: nhập, sửa câu hỏi; sửa Ma trận kiến thức; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; sinh tự động đề kiểm tra. Đặc biệt trong các Ngân hàng này đã tích hợp sẵn các mẫu đề thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

7.

Luyện thi Lý, Hóa, Sinh, Anh

Luyện thi Lý Hóa Sinh Anh

70.000 đ / pm

Bộ phần mềm Luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh được xây dựng trên công nghệ Ngân hàng câu hỏi. Mỗi phần mềm có sẵn một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để luyện thi theo các môn học trên. Chức năng chính của bộ phần mềm là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong mỗi phần mềm đều có sẵn các mẫu đề thi tốt nghiệp THPT và mẫu đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Các đề kiểm tra này có thể làm trực tiếp trên máy tính hoặc in ra giấy. Phần mềm còn có chức năng theo dõi kết quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.

Bộ sản phẩm bao gồm 4 phần mềm tương ứng với 4 môn học Lý, Hóa, Sinh, Anh.

8.

Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12

Kiểm tra kiến thức Toán Lý Hóa Sinh Địa

60.000 đ / pm

Bộ phần mềm dành riêng cho GV có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính. Ngân hàng câu hỏi có trong phần mềm đã bao gồm đầy đủ câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình SGK và có thể dùng được ngay.

Các chức năng chính của mỗi phần mềm là:

- Nhập, điều chính câu hỏi.

- Nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức môn học.

- Nhập, sửa các Mẫu đề kiểm tra.

- Sinh tự động đề kiểm tra trực tiếp hoặc theo mẫu đề.

Bộ sản phẩm gồm 27 phần mềm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa các lớp 6 đến 12.

9.

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12

Kiểm tra và ôn luyện kiến thức Toán lý hóa sinh địa

60.000 đ / pm

Bộ phần mềm dành riêng cho HS dùng để tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến thức theo các mẫu đề kiểm tra chuẩn của Bộ GD và ĐT theo các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12. Điểm của các bài kiểm tra chính thức sẽ được lưu lại và tự động tính điểm TB Môn vào cuối học kỳ và năm học. Mỗi ngân hàng câu hỏi có trong phần mềm đã bao gồm đầy đủ câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình SGK và có thể dùng được ngay. Phần mềm bao gồm các chức năng: ôn luyện, kiểm tra kiến thức nhanh, kiểm tra thử, kiểm tra chính thức định kỳ, khởi tạo và in đề kiểm tra, xem điểm TB môn.

Bộ sản phẩm gồm 27 phần mềm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa các lớp 6 đến 12.

10.

iTester Pro 7.0

phần mềm kiểm tra trực tuyến

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính thức.

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài trực tuyến sẽ được ghi lại trong một tệp do GV qui định. Phần mềm định hướng cài đặt trong các phòng máy tính có mạng LAN của nhà trường.

Phát hành miễn phí.

11.

iTester 7.0

phần mềm kiểm tra trực tuyến

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến không chính thức.

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài hiện ngay trên máy tính. Phần mềm định hướng dùng trong gia đình học sinh.

Phát hành miễn phí.

12.

iTestMixer 7.0

phần mềm trộn câu hỏi để kiểm tra

Phần mềm trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và sinh ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương.

Phát hành miễn phí.

13.

iTQMaker 7.0

phần mềm kiểm tra nhanh

Phần mềm tạo đề kiểm tra nhanh.

Phần mềm có chức năng chính là sinh tự động nhanh đề kiểm tra theo các CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân hàng câu hỏi.

Phát hành miễn phí.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7497

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn