Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sắp phát hành phần mềm mới: iQB Lion 8.0, phiên bản phần mềm iQB dành riêng cho các trường Đại học, Cao đẳng
21/06/2014

Thông báo: Công ty School@net sắp phát hành phần mềm mới: iQB Lion 8.0, đây là một phiên bản đặc biệt của bộ phần mềm iQB, được thiết kế riêng cho các trường Đại học, Cao Đẳng.


Trong các phiên bản phần mềm iQB 7.0 trở về trước, phần mềm iQB Leo được phát hành bao gồm cả các bản dành cho cấp phổ thông và cả cho đại học. Đến nay, lần đầu tiên, chúng tôi đã tách ra thành những sản phẩm riêng biệt dành cho các đối tượng khác nhau.

Hình sau mô tả các sản phẩm phần mềm thuộc họ iQB đã được phân loại chính xác.

 

Phiên bản mới iQB Lion 8.0 là một nâng cấp của phiên bản cũ iQB Leo 7.0 với một số tính năng phát triển mới sau:

1. Bổ sung mới 1 lệnh “Khởi tạo đa đề kiểm tra”.

Chức năng mới này thật ra là 1 lệnh hoàn toàn mới của iQB Lion, nó cho phép khởi tạo đồng thời nhiều đề kiểm tra cùng 1 lúc, thỏa mãn nhiều hơn các điều kiện khắc nghiệt của một đề kiểm tra. Đây là 1 chức năng mới rất mạnh và quan trọng của iQB Lion 8.0.

Chúng tôi sẽ mô tả chính thức chức năng mới này của iQB Lion trong 1 bài viết khác.

2. Bổ sung chức năng in đề kiểm tra theo mẫu của tờ giấy thi khổ A3.

Đây là tính năng hoàn toàn mới cho phép in 1 đề kiểm tra theo khuôn dạng mới

3. Bổ sung tính năng cho phép tự động thay đổi câu hỏi tương đương trong đề kiểm tra.

Đây là 1 tính năng nhỏ nhưng rất hữu ích trên thực tế. Nó cho phép các GV và người quản trị có thể thay thế 1 (hoặc nhiều) câu hỏi hiện có trong 1 đề kiểm tra có sẵn bằng các câu hỏi lấy ra từ 1 Ngân hàng câu hỏi cho trước. Tiện ích này sẽ giúp rất nhiều trong công việc quản trị đề kiểm tra của GV và các Phòng ĐT trong các trường đại học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7629

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn