Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học nhà trường chính thức phát hành các sản phẩm chính của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 8.0
24/03/2015

Công ty xin thông báo phát hành chính thức bộ các sản phẩm lõi chính của bộ phần mềm iQB 8.0. Trải qua hơn 12 năm liên tục phát triển, từ phiên bản đầu tiên với 1 phần mềm nhỏ, giờ đây, iQB 8.0 đã phát triển thành 1 nhóm các giải pháp và phần mềm lớn, hỗ trợ trực tiếp các nhà trường trong công việc Tin học hóa bài toán quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra.


Hình sau mô tả dòng thời gian phát triển bộ phần mềm iQB 8.0.

Giải pháp phần mềm iQB 8.0 bao gồm 4 cấu thành chính sau:

1. Các sản phẩm lõi, chính.

2. Các phần mềm ứng dụng khai thác các Ngân hàng câu hỏi độc lập.

3. iQB.net. Giải pháp mạng của iQB.

4. iCloudTest. Giải pháp kiểm tra trực tuyến đám mây của iQB.

 

Sau đây là danh sách các phần mềm lõi được phát hành chính thức lần này.

Stt

Phần mềm

Chức năng

1.

iQB Lion 8.0

Bản dành cho trường đại học, cao đẳng

 

 

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh – iQB 8.0 bản đầy đủ dành cho các trường đại học, cao đẳng. Đây là một giải pháp tổng thể cho việc lưu trữ và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm) được dùng như các phòng đào tạo, các khoa, bộ môn chuyên ngành dùng để khởi tạo vầ quản lý các Ngân hàng câu hỏi môn học, học phần cho toàn bộ nhà trường. Bản iQB Lion 8.0 có tất cả các chức năng chính để quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi mức cao nhất:

- Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động đa để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp, in đề kiểm tra ra mẫu giấy thi.

- Hỗ trợ mô hình đa dạng các loại câu hỏi. Hỗ trợ kiểm tra trực tuyến hầu hết các loại câu hỏi, kể cả câu hỏi tự luận.

- Quản trị Ngân hàng câu hỏi; quản trị người dùng, nhập, xuất câu hỏi từ các Ngân hàng câu hỏi khác, nhập đánh giá câu hỏi.      

2.

iQB Leo 8.0

Bản dành cho trường phổ thông

 

 

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh – iQB 8.0 bản đầy đủ dành cho các nhà trường phổ thông. Đây là giải pháp tổng thể cho việc lưu trữ và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi được dùng như các kho thông tin tham chiếu trong các trường phổ thông.

Bản iQB Leo 8.0 có tất cả các chức năng chính để quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học ở Trường bao gồm:

- Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động đa để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

- Nhập mẫu đề kiểm tra theo mô hình Ma trận đề theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo. Từ các mẫu này sẽ cho phép sinh đề kiểm tra rất nhanh chóng, chỉ sau một vài giây.

- Quản trị người dùng, nhập, xuất câu hỏi từ các Ngân hàng câu hỏi khác, nhập đánh giá câu hỏi.      

3.

iQB Cat 8.0

Bản chuyên nghiệp dành cho giáo viên.

 

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat 8.0 bản chuyên nghiệp dành riêng cho giáo viên sử dụng với mục đích tạo ra các Ngân hàng câu hỏi riêng của mình. Phần mềm có các chức năng chính:

- Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phiên bản iQB Cat còn có chức năng cho phép người dùng biên soạn và chỉnh sửa trực tiếp các đề kiểm tra.

- Nhập mẫu đề kiểm tra theo mô hình Ma trận đề theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo. Từ các mẫu này sẽ cho phép sinh đề kiểm tra rất nhanh chóng, chỉ sau một vài giây.

Phần mềm iQB Cat được thiết kế hướng đến người dùng là các GV các nhà trường phổ thông và đại học của Việt Nam.

 

4.

iQB Rabbit 8.0

Bản cơ sở, đại trà dành cho giáo viên.

 

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Rabbit 8.0 là phiên bản đại trà, cơ bản dành cho giáo viên sử dụng với mục đích cá nhân của mình. Các chức năng chính của phần mềm iQB Rabbit 8.0 được mô tả lại một cách dễ hiểu, tường minh từ các bộ phần mềm iQB Cat / Leo / Lion.

Phần mềm sẽ có các chức năng chính như: Khởi tạo và làm việc CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; nhập, điều chính ma trận kiến thức; làm việc với nhóm mẫu đề kiểm tra; khởi tạo mẫu đề kiểm tra ; sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề đã có; chấm bài trực tiếp.

Phần mềm hướng đến đối tượng là giáo viên trong các nhà trường phổ thông chưa thành thạo CNTT nhưng muốn có một công cụ phần mềm hoàn chỉnh để làm việc với Ngân hàng câu hỏi.

5.

iQB Quiz Maker 8.0

 

 

iQB Quiz Maker 8.0 là phần mềm duy nhất trong bộ phần mềm iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với các Quiz File (*.qbtz). Quiz là một loại đề kiểm tra nhanh, phục vụ các hoạt động kiểm tra kiến thức ở mức lớp học hoặc toàn trường. Các chức năng chính của phần mềm:

- Khởi tạo, điều chỉnh nhập thông tin của Quiz File chỉ bằng các thao tác chuột đơn giản. Đây là chức năng chính của iQB Quiz Maker, không có trong bất cứ phần mềm nào khác trong hệ thống phần mềm iQB.

- Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL ngân hàng câu hỏi. Xem và in ấn thông tin Quiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tiếp theo các Quiz File đã khởi tạo.

6.

iQB Moon 8.0

 

 

iQB Moon 8.0 là phiên bản phần mềm đầu tiên của hướng phát triển mạng iQB.net của giải pháp phần mềm iQB. Phần mềm iQB Moon nhằm vào đối tượng là các giáo viên và học sinh trong nhà trường phổ thông.

Phần mềm iQB Moon 8.0 có chức năng chính là trực tiếp khai thác tất cả các CSDL Ngân hàng câu hỏi hiện có trên iQB.net. Để sử dụng iQB Moon, người dùng cần có kết nối Internet để có thể truy cập vào các CSDL Ngân hàng câu hỏi hiện có trên iQB.net.

Các chức năng chính của iQB Moon bao gồm: khởi tạo đề kiểm tra chính thức, tạo đề kiểm tra nhanh, kiểm tra kiến thức từ tất cả các Ngân hàng câu hỏi hiện có của iQB.net. Tại thời điểm hiện tại iQB Moon 8.0 có thể khai thác các Ngân hàng câu hỏi sau đây:

- Ngân hàng câu hỏi môn Toán, các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý, các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- Ngân hàng câu hỏi môn Hóa học, các lớp 8, 9, 10, 11, 12.

- Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học, các lớp 9, 10, 11, 12.

- Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng Anh, các lớp 10, 11, 12.

- Ngân hàng câu hỏi môn Địa lý 12.

- Ngân hàng câu hỏi luyện thi Lý, Hóa, Sinh, Anh.

Phần mềm iQB Moon được đóng gói trên PC theo bản quyền P-Code.

Chú ý:

Bộ dữ liệu Ngân hàng câu hỏi trên iQB.net có 2 cách tiếp cận và khai thác:

(1) Từ phần mềm iQB Moon.

(2) Từ các ứng dụng trực tuyến trên trang Cùng học để khai thác iQB.net.

7.

iQB Magic Test 8.0

iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính của bộ phần mềm iQB. Phần mềm có thể làm việc với cả 2 loại đề kiểm tra của iQB là Test File và Quiz File. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Mở và làm việc với cả hai loại đề kiểm tra chính là Test File và Quiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra theo tất cả 5 hình thức kiểm tra chính là Chuẩn, Nhanh, Mở, Công cộng IQ.

- GV có thể dễ dàng "nhúng" các đề kiểm tra Test và Quiz File vào các Slide Power Point của bài giảng điện tử của mình.

Phát hành miễn phí.

8.

iTestMixer 7.0

Phần mềm trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và sinh ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương.

Phát hành miễn phí.

9.

iTQMaker 7.0

Phần mềm tạo đề kiểm tra nhanh.

Phần mềm có chức năng chính là sinh tự động nhanh đề kiểm tra theo các CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân hàng câu hỏi.

Phát hành miễn phí.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7840

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn