Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0- Bài 6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân hàng câu hỏi.
07/04/2016

Bài 6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân hàng câu hỏi.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8043

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn