Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26b. Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau.
15/04/2016

Bài 26b. Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8070

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn