Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.
10/06/2016

Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8091

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn