Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi
28/06/2016

Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Lệnh Import / Export CSDL. 6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8142

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn