Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty School@net phát hành CD mới: iQB Cat 1.0
06/05/2007

Ngày 7/5/2007, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đã chính thức phát hành CD (sản xuất công nghệp) mới: iQB Cat 1.0, phần mềm Ngân hàng đề thông minh, phiên bản dành cho các giáo viên trong nhà trường.

Trong đĩa CD này đã tích hợp phiên bản mới nhất của phần mềm iQB Cat 1.0, bản đã sửa các lỗi do các giáo viên và các nhà trường thông báo cho công ty trong thời gian từ ngày phát hành chính thức phần mềm này (15-3-2007).


Trong đĩa CD mới phát hành lần này có những đặc điểm và dữ liệu mới sau đây:

- Đã tích hợp 7 CSDL ngân hàng câu hỏi đã nạp sẵn với gần 200 MB dữ liệu.

- Ngoài ra trong CD đã nạp sẵn các mẫu CSDL ngân hàng câu hỏi cho 3 môn học Toán, Lý, Hóa các lớp 10, 11, 12 theo đúng chương trình SGK mới.

- Trên 200 đề kiểm tra đã được khởi tạo và nạp sẵn trên đĩa.

- Trên đĩa CD đã cài đặt sẵn một số phần mềm DEMO của công ty như: Bút chì thông minh, Học Toán 1 và Xem đồng hồ.

Với phần mềm iQB Cat, mỗi giáo viên sẽ có một công cụ hữu hiệu để khởi tạo các Ngân hàng câu hỏi và từ đó tạo ta các Đề kiểm tra trắc nghiệm cũng như tự luận dùng để kiểm tra học sinh trên lớp. Mô hình phần mềm iQB Cat độc đáo ở chỗ đây là bộ phần mềm đầu tiên của Việt Nam được thiết kế theo đúng các chuẩn của Ngân hàng câu hỏi. Mỗi giáo viên được phép khởi tạo các Bộ Ngân hàng câu hỏi này, nhập dữ liệu và dùng lâu dài vĩnh viễn cho cá nhân (hoặc nhà trường). Toàn bộ dữ liệu Ngân hàng câu hỏi và Đề kiểm tra được thiết kế độc lập với phần mềm, giáo viên được phép sao chép, chia sẻ tất cả các dữ liệu này cho người khác, giáo viên khác, nhà trường khác. Cùng với khả năng có thể xáo trộn câu hỏi và phương án trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra, iQB Cat có thể coi như một giải pháp tốt nhất về Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề kiểm tra cho các nhà trường và giáo viên trong thời điểm hiện nay.

Công ty chúng tôi luôn cập nhật các bản chạy mới nhất của phần mềm này trên trang www.vnschool.net tại đường dẫn sau:

Tải phiên bản mới nhất của iQB Leo, iQB CatiTester Pro.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=876

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn