Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đố vui IQ cuối tuần. Câu hỏi 8
26/11/2011

Các số nào sẽ thay thế cho vị trí dấu “?” trong dãy số sau:

100 , 95 , ? , 79 , 68 , ? , 40 , 23
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=5810

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn