Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 7.1. Mô tả các dạng toán nhóm 7: Giải toán có lời văn trong iMath. Phần I
29/11/2014

Mô tả và giới thiệu nhanh nhóm 7: Giải toán có lời văn trong phần mềm iMath. Phần 1..
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=7786

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn