Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hoạt động của công ty (728 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (494 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (81 bài viết)
 • Sản phẩm mới (218 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (552 bài viết)
 • Lập trình Scratch (3 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (155 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (126 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
 • Học tiếng Việt (182 bài viết)
 • Download - Archive- Update (289 bài viết)
 • Các Website hữu ích (71 bài viết)
 • Cùng Học (98 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (74 bài viết)
 • School@net 15 năm (153 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (123 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (360 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (1209 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (1033 bài viết)
 • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
 • Vui học đường (276 bài viết)
 • Tin học và Toán học (220 bài viết)
 • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (181 bài viết)
 • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (8222 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 6
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 6
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 84361929 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Toán 8 - Chương 1 - Bài 6. Đối xứng trục

  Ngày gửi bài: 06/10/2010
  Số lượt đọc: 7449

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h49.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  1. Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng

  ?1.Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

  Cho hình 50. Ta gọi A’ là điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d, A là điểm đối xứng với điểm A’ qua đường thẳng d, hai điểm A và A’ là hai điểm đối xứng với nhau qua đường thẳng d.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h50.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Định nghĩa

  Quy ước. Nếu điểm B nằm trên đường thẳng d thì điểm đối xứng với B qua đường thẳng d cũng là điểm B (h. 50).

  2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng

  ?2. Cho đường thẳng d và đoạn thẳng AB (h. 51).

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h51.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  - Dùng thước để kiểm nghiệm rằng điểm C’ thuộc đoạn thẳng A’B’.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h52.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.


  Trên hình 52, hai đoạn thẳng AB và A’B’ gọi là hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua đường thẳng d.

  Tổng quát, ta định nghĩa : Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua đường thẳng d và ngược lại.


  Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hai hình đó.

  Trên hình 53, ta có:

  - Hai đoạn thẳng AB và A’B’ đối xứng với nhau qua trục d.

  - Hai đường thẳng AC và A’C’ đối xứng với nhau qua trục d.

  - Hai góc ABC và A’B’C’ đối xứng với nhau qua trục d.

  - Hai tam giác ABC và A’B’C’ đối xứng với nhau qua trục d.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h53.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h54.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Người ta chứng minh được rằng : Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

  Trên hình 54, ta có hai hình H H’ đối xứng với nhau qua trục d.

  3. Hình có trục đối xứng

  ?3. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (h. 55). Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của tam giác ABC qua AH.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h55.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Trên hình 55, điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc cạnh của tam giác ABC qua AH cũng thuộc cạnh của tam giác ABC. Ta nói đường thẳng AH là trục đối xứng của tam giác ABC.

  Tổng quát, ta định nghĩa : Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H.

  Trong trường hợp này ta còn nói rằng hình H có trục đối xứng d.

  ?4. Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng ?

  a) Chữ cái in hoa A (h. 56a)

  b) Tam giác đều ABC (h. 56b)

  c) Đường tròn tâm O (h. 56c).

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h56.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h56a.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h56b.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h56c.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Người ta chứng minh được định lí sau :


  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h57.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.


  Trên hình 57, đường thẳng HK là trục đối xứng của hình thang cân ABCD.

  BÀI TẬP

  35. Vẽ hình đối xứng với các hình đã cho qua trục d (h. 58).

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h58.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  36. Cho góc xOy có số đo , điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

  a) So sánh các độ dài OB và OC.

  b) Tính số đo góc BOC.

  37. Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

  38. Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

  LUYỆN TẬP

  39. a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (h. 60). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D). Chứng minh rằng AD + DB < AE + EB.

  b) Bạn Tú đang ở vị trí A, cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h. 60). Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường nào ?

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h60.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  40. Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng ?

  a) Biển nguy hiểm : đường hẹp hai bên (h. 61a).

  b) Biển nguy hiểm : đường giao với đường sắt có rào chắn (h. 61b).

  c) Biển nguy hiểm : đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h. 61c).

  d) Biển nguy hiểm khác (h. 61d).

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h61.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  41. Các câu sau đúng hay sai ?

  a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng.

  b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.

  c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

  d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

  42. Đố.

  a) Hãy tập cắt chữ D (h. 62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.

  b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H (h. 62b) ?

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h62.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h62a.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h62b.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Có thể em chưa biết


  TIA SÁNG VÀ ĐƯỜNG ĐI CỦA QUẢ BI-A

  Trên hình 63, tia sáng từ A chiếu tới mặt gương d tại điểm B và tạo với d một góc m thì bao giờ nó cũng phản xạ lại theo tia BC tạo với d một góc cũng bằng m. Các tia BA và BC đối xứng với nhau qua đường vuông góc với d tại B.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h63.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Cũng trên hình 63, quả bi-a từ A chạm vào d (thành của bàn bi-a) tại điểm B và tạo với d một góc m thì bao giờ nó cũng bật lại theo tia BC tạo với d một góc cũng bằng m. Các tia BA và BC đối xứng với nhau qua đường vuông góc với d tại B.

  Trên mặt bàn bi-a EFGH có hai quả bi-a ở A và C (h. 64). Quan sát trên hình vẽ, ta thấy : Nếu ta đánh vào quả bi-a ở A sao cho nó đập vào thành bàn EF tại điểm B thì quả bi-a đó sẽ bật lại và đập vào quả bi-a ở C.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch1_h64.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Schoolnet   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.