Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hoạt động của công ty (727 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (494 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (81 bài viết)
 • Sản phẩm mới (218 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (552 bài viết)
 • Lập trình Scratch (3 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (155 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (126 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
 • Học tiếng Việt (182 bài viết)
 • Download - Archive- Update (289 bài viết)
 • Các Website hữu ích (71 bài viết)
 • Cùng Học (98 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (74 bài viết)
 • School@net 15 năm (153 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (123 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (360 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (1209 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (1033 bài viết)
 • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
 • Vui học đường (276 bài viết)
 • Tin học và Toán học (220 bài viết)
 • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (181 bài viết)
 • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (8222 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 9
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 9
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 84904606 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Toán 10 - Chương I - Bài 6. Ôn tập chương I

  Ngày gửi bài: 20/10/2011
  Số lượt đọc: 8595

  I. Tóm tắt những kiến thức cần nhớ

  1. Vectơ

  - Vectơ khác là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Vectơ-không có độ dài bằng 0, có phương và hướng tùy ý.

  - Hai vectơ bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài.

  2. Tổng và hiệu các vectơ

  - Quy tắc ba điểm: Với ba điểm M, N, P bất kì, ta có

  - Quy tắc hình bình hành: Nếu OABC là hình bình hành thì

  - Quy tắc về hiệu vectơ: Cho vectơ . Với điểm O bất kì, ta có

  3. Tích của một vectơ với một số

  - Nếu thì và: cùng hướng với khi k > 0 hoặc k = 0, ngược hướng với khi k < 0.

  - Các tính chất

  - Điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB khi và chỉ khi với điểm O bất kì, ta có

  - Điểm G là trọng tâm tam giác ABC khi và chỉ khi với điểm O bất kì, ta có

  4. Tọa độ của vectơ và của điểm

  II. Câu hỏi tự kiểm tra

  1. Hãy nói rõ vectơ khác đoạn thẳng như thế nào.

  2. Nếu hai vectơ bằng nhau và có giá trị không trùng nhau thì bốn đỉnh A, B, C, D có là bốn đỉnh của một hình bình hành hay không?

  3. Nếu có nhiều vectơ thì xác định tổng của chúng như thế nào?

  4. Hiệu hai vectơ được định nghĩa qua khái niệm tổng hai vectơ như thế nào?

  5. Cho hai điểm A, B phân biệt. Với một điểm O bất kì, mỗi đẳng thức sau đây đúng hay sai?

  6. Có thể dùng phép nhân vectơ với một số để định nghĩa vectơ đối của một vectơ hay không?

  7. Cho hai vectơ không cùng phương. Trong các vectơ sau đây, hãy chỉ ra các vectơ cùng hướng và các vectơ ngược hướng

  Hai vectơ có cùng phương hay không? Tại sao?

  8. Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

  9. Cho biết tọa độ của hai điểm A và B. Làm thế nào để

  a) Tìm tọa độ của vectơ ?

  b) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB?

  10. Cho biết tọa độ ba đỉnh của một tam giác. Làm thế nào để tìm tọa độ của trọng tâm tam giác đó?

  III. Bài tập

  1. Cho tam giác ABC. Hãy xác định vectơ

  2. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để vectơ có giá là đường phân giác của góc AOB.

  3. Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng với điểm M bất kì, ta có

  4. Cho tam giác ABC.

  a) Tìm các điểm M và N sao cho

  b) Với các điểm M, N ở câu a), tìm các số p và q sao cho

  5. Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao chho

  a) Tìm số k sao cho

  b) Chứng minh rằng với mọi điểm M, ta có

  6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(-1 ; 3), B(4 ; 2), C(3 ; 5).

  a) Chứng minh rằng ba điểm A, B, C không thẳng hàng

  b) Tìm tọa độ điểm D sao cho

  c) Tìm tọa độ điểm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE.

  IV. Bài tập trắc nghiệm

  1. Cho tam giác ABC. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Vectơ cùng phương với vectơ nào trong các vectơ sau đây?

  2. Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

  3. Cho hình chữ nhật ABCD. Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng?

  4. Cho tam giác đều ABC với đường cao AH. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

  5. Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C với AB = 2a, CB = 5a. Độ dài vectơ bằng bao nhiêu?

  6. Cho bốn điểm A, B, C, D. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

  7. Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

  8. Cho hình thang ABCD với hai cạnh đáy là AB = 3a và CD = 6a. Khi đó bằng bao nhiêu?

  9. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi đó giá trị bằng bao nhiêu?

  10. Cho ba điểm bất kì A, B, C. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

  11. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Giá trị bằng bao nhiêu?

  12. Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tậm là G và G’. Đẳng thức nào dưới đây là sai?

  13. Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với AB = 2a, AC = 6a. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

  14. Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Nếu thì đẳng thức nào dưới đây đúng?

  15. Điều kiện nào dưới đây cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB?

  16. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào dưới đây đúng?

  17. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC, và I là trung điểm của AM. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

  18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(-1;4) và B(3;-5). Khi đó tọa độ của vectơ là cặp số nào?

  19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(0;5) và B(2;-7). Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là cặp số nào?

  20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M(8;-1) và N(3;2). Nếu P là điểm đối xứng với điểm M qua điểm N thì tọa độ của P là cặp số nào?

  21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(5;-2), B(0;3) và C(-5;-1). Khi đó trọng tâm tam giác ABC có tọa độ là cặp số nào?

  22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với trọng tâm G. Biết rằng A = (-1 ; 4), B = (2 ; 5), G = (0 ; 7). Hỏi tọa độ đỉnh C là cặp số nào?

  23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A(3;1), B(2;2), C(1;6), D(1;-6). Hỏi điểm G (2;-1) là trọng tâm của tam giác nào?

  (A) Tam giác ABC;

  (B) Tam giác ABD;

  (C) Tam giác ACD;

  (D) Tam giác BCD.

  Schoolnet  Bài viết liên quan:
  Toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán, phần Hình học lớp 12 - Nâng cao đã lên mạng với tất cả các hình ảnh động kèm theo (22/11/2011)
  Toán 12 - Chương III - Bài 5. Ôn tập cuối năm (21/11/2011)
  Toán 12- Nâng Cao - Chương III - Bài 4. Ôn Tập Chương III (19/11/2011)
  Toán 12 - Chương III - Bài 3. Phương trình đường thẳng (19/11/2011)
  Toán 12- Nâng Cao - Chương III - Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (18/11/2011)
  Toán 12 - Chương III - Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian. (18/11/2011)
  Toán 12- Nâng Cao - Chương II - Bài 5. ÔN TẬP CHƯƠNG II (17/11/2011)
  Toán 12 - Chương II - Bài 4. Mặt nón, hình nón và khối nón (17/11/2011)
  Toán 12- Nâng Cao - Chương II - Bài 3. MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ (16/11/2011)
  Toán 12 - Chương II - Bài 2. Khái niệm về mặt tròn xoay (15/11/2011)

  Phần mềm liên quan:

  Bài giảng Hình học 9 - GeoMath 9
  180 000 VND

  Bài giảng Hình học 12 - GeoMath 12
  180 000 VND

  Kiểm tra trí tuệ - IQ Test 2.0
  135 000 VND

   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.