Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hoạt động của công ty (728 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (494 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (81 bài viết)
 • Sản phẩm mới (218 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (552 bài viết)
 • Lập trình Scratch (3 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (155 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (126 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
 • Học tiếng Việt (182 bài viết)
 • Download - Archive- Update (289 bài viết)
 • Các Website hữu ích (71 bài viết)
 • Cùng Học (98 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (74 bài viết)
 • School@net 15 năm (153 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (123 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (360 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (1209 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (1033 bài viết)
 • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
 • Vui học đường (276 bài viết)
 • Tin học và Toán học (220 bài viết)
 • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (181 bài viết)
 • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (8222 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 7
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 7
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 84361848 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Bài 3. Diện tích các hình tròn xoay. Thể tích các khối tròn xoay

  Ngày gửi bài: 04/05/2007
  Số lượt đọc: 10747

  1. Lăng trụ đứng nội tiếp hình trụ
  Định nghĩa
  . Một hình lăng trụ đứng gọi là nội tiếp trong một hình trụ khi 2 đa giác đáy của nó nội tiếp trong 2 đáy của hình trụ, khi đó ta cũng nói khối lăng trụ tương ứng nội tiếp trong khối trụ tương ứng

  Hình 135. Hình lăng trụ nội tiếp hình trụ.


  Tâm của đáy hình trụ và bán kính đáy có thể thay đổi bằng chuột trên mặt phẳng đáy.
  2. Diện tích xung quanh của hình trụ
  Ta xem diện tích xung quanh của hình trụ là giới hạn của diện tích xung quanh của lăng trụ n-giác đều nội tiếp trong hình trụ đó khi số n tăng lên vô hạn
  Cho hình trụ có bán kính đáy R và có đường sinh l. Gọi Sxq là diện tích xung quanh của hình trụ đó, ta có công thức sau: Sxq = 2π Rl
  Chú ý : Xét hình chữ nhật có một cạnh bằng chu vi đáy của hình trụ (2πR), cạnh còn lại bằng đường sinh của hình trụ (l). Hình chữ nhật này có diện tích là 2πRl và được gọi là hình khai triển của mặt xung quanh của hình trụ
  Hình 136. Diện tích xung quanh hình trụ.


  Hình vẽ mô phỏng chính xác toán học khái niệm biểu diễn diện tích xung quanh hình trụ bằng một hình chữ nhật. Để thay đổi bán kính hình trụ thay đổi đoạn thẳng nhỏ trong mặt phẳng đáy. Dịch chuyển tâm của mặt trên hình trụ để thay đổi đường cao hình trụ.
  Chú ý: đường sinh của hình trụ đã đặt chế độ để lại vết. Cho đường sinh chuyển động (bằng cách dịch chuyển điểm nằm trên vòng tròn đáy) bạn sẽ quan sát được hình trụ tạo nên như thế nào.

  3. Thể tích hình trụ
  Ta xem thể tích của một khối trụ là giới hạn thể tích của khối lăng trj n-giác đều nội tiếp trong khối trụ đó khi số n tăng lên vô hạn
  Cho khối trụ có bán kính đáy R, đường cao h và thể tích V. Ta có công thức sau: V= πR²h
  4.Hình chóp nội tiếp hình nón
  Định nghĩa
  . Một hình chóp gọi là nội tiếp trong một hình nón khi hình chóp có đỉnh trùng với đỉnh của hình nón và có đa giác đáy nội tiếp trong đáy của hình nón, khi đó ta cũng nói khối chóp tương ứng nội tiếp trong khối nón tương ứng
  Hình 137. Mô phỏng hình chóp nội tiếp hình nón.


  Điểm S có thể dịch chuyển tự do trong không gian.
  5.Diện tích xung quanh của hình nón
  Ta xem diện tích xung quanh của một hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp n-giác đều nội tiếp trong hình nón đó khi số n tăng lên vô hạn
  Cho hình nón có bán kính đáy R, đường sinh l và diện tích xung quanh Sxq, ta có công thức sau: Sxq=πRl
  Chú ý: Xét hình quạt tròn có bán kính bằng đường sinh của hình nón (l), đáy là cung tròn có độ dài lâ chu vi đáy của hình nón (2φR). Hình quạt này có diện tích là φRl và được gọi là hình khai triển của mặt xung quanh của hình nón
  Hình 138. Diện tích xung quanh hình nón.


  Hình vẽ mô phỏng chính xác toán học biểu diễn diện tích xung quanh hình nón bằng diện tích một hình quạt trên mặt phẳng (thẳng đứng, màu xám).
  Muốn thay đổi bán kính đáy hình trụ hãy dịch chuyển điểm xung quanh S. Muốn thay đổi độ dài đường sinh hãy dịch chuyển điểm M theo phương thẳng đứng.

  6. Thể tích khối nón
  Ta xem thể tích của một khối nón là giới hạn của thể tích của khối chóp n - giác đều nội tiếp trong khối nón đó khi n tăng lên vô hạn.
  Cho khối chóp có bán kính đáy R, đường cao h và thể tích V.
  Ta có công thức sau: V= 1/3πR²h
  7. Hình nón cụt
  Cho hình nón cụt có R1, R2 là các bán kính dáy, I là đường sinh, h là đường cao (h.139)
  Hình 139. Diện tích và thể tích hình chóp cụt.


  Gọi Sxq là diện tích xung quanh hình nón cụt và gọi V là thể tích khối nón cụt tương ứng.
  Sxq= π(R1+ R2)l ; V= 1/3πh(R1² + R2² +R1R2)
  8. Diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu
  Cho mặt cầu đường kính AB, ta chia đoạn AB thành 2n đoạn bằng nhau và tại đầu mút của các đoạn đó ta dựng các mặt phẳng vuông góc với AB, chúng cắt mặt cầu theo các đường tròn. Điểm A và hình tròn gần nhất xác định một hình nón, hai hình tròn liên tiếp xác định một hình nón cụt, điểm B và hình tròn gần nhất cũng xác định một hình nón. Tóm lại ta có hai hình nón và (2n-2) hình nón cụt
  Hình 140. Khái niệm diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.


  Dịch chuyển điểm C trên mặt phẳng để quan sát sự chuyển động của vòng tròn thẳng đứng trong hình cầu.
  Gọi Sn là tổng Sxq của các hình tròn xoay đó và gọi Vn là tổng thể tích của các khối tròn xoay tương ứng.
  Ta xem diện tích S của mặt cầu là giới hạn của Sn khi n tăng lên vô hạn và thể tích V của khối cầu là giới hạn của Vn khi n tăng lên vô hạn.
  Cho một hình cầu có bán kính R, gọi S là diện tích của mặt cầu và V là thể tích của khối cầu tương ứng, người ta chứng minh được công thức: S = 4πR² ; V = 4/3πR³
  9. Các ví dụ
  Ví dụ 1
  . Cho một mặt cầu bán kính R và một hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao la 2R
  a) So sánh diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ.
  b) So sánh thể tích của khối cầu và khối trụ tương ứng.
  Giải
  Hình 141. Mô phỏng cho ví dụ 1.  a) Điểm B chuyển động tròn xung quanh A. Dịch chuyển B để quan sát hình vẽ.Gọi diện tích mặt cầu là S1 và diện tích xung quanh hình trụ là S2
  Ta có: S1 = 4πR² ; S2= 2πRh = 2πR.2R = 4πR²
  Vậy S1 = S2
  b) Gọi thể tích khối cầu là V1 và thể tích khối trụ là V2 ta có
  V1= 4/3πR³ V2= πR²h = π R² . 2R = 2π R³
  vậy V2 >V1
  Ví dụ 2. Cho một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác cạnh bằng 2a và một hình cầu có đường kính bằng chiều cao của hình nón.
  a) So sánh diện tích toàn phần của hình nón và diện tích của mặt cầu
  b) So sánh thể tích của khối nón và thể tích của khối cầu tương ứng.
  Giải
  a) Hình nón có bán kính đáy R=a, đường cao và đường sinh l=2a
  Hình 142. Hình vẽ cho ví dụ 2.


  Dịch chuyển điểm A tròn xung quanh M.
  Gọi S1 là diện tích toàn phần của hình nón và S2 là diện tích mặt cầu
  ta có:
  S1= π Rl + π R² = 2πa² + πa² = 3πa²

  Vậy S1= S2
  b) Gọi V1 là thể tích khối nón và V1 là thể tích khối cầu ta có

  Vậy V2>V1
  Câu hỏi và bài tập (SGK Trang 138)
  Bài tập ôn chương V (SGK trang 140)

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.