Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Download Cabri 3D files: SGK Hình 11. Chương I. Bài 1
19/06/2007

Minh họa hình vẽ bằng Cabri 3D theo SGK Hình học 11

Chương I. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng


Bài 1. Các khái niệm mở đầu

Hình Thể hiện Mô tả Tải tệp 3D
H1a

Hình chóp

Dùng chuột kích rê các đỉnh trên hình đáy của hình chóp để dịch chuyển các điểm này trên mặt phẳng.

Nháy và rê chuột tại đỉnh của hình chóp để dịch chuyển đỉnh này theo phương nằm ngang. Dich chuyển trong khi giữ phím Shift sẽ dịch chuyển đỉnh hình chóp theo phương thẳng đứng.

Download
H1b

Hình lập phương

Dùng chuột kéo rê tại các đỉnh nằm trên mặt phẳng sẽ làm cho hình xoay và chuyển động. Có thể dịch chuyển toàn bộ khối lập phương bằng cach dịch chuyển điểm nằm tại tâm của đáy hình lập phương (điểm có màu đỏ)

Download
H1d

Hình 12 mặt

Dùng chuột kéo rê tại các đỉnh nằm trên mặt phẳng để làm cho khối 12 mặt chuyển động. Dịch chuyển điểm nằm tại tâm của đáy (có màu đỏ) sẽ làm cho toàn khối chuyển động trong không gian).
Download
H2

Mặt phẳng

Dich chuyển điểm A trên mặt phẳng có màu đậm hơn. Dịch chuyển A cùng với giữ phím Shift sẽ làm cho mặt phẳng này chuyển động theo phương thẳng đứng và quan sát sự chuyển động của mặt phẳng này trong không gian.
Download
H3

Các biểu diễn của khối hình lập phương trong không gian.

Kích và rê chuột tại các đỉnh trên đáy sẽ làm cho các khối hình này chuyển động.

Download
H4

Biểu diễn mặt phẳng và đường thẳng trong không gian

Dịch chuyển điểm A và điểm (màu đỏ) nằm trên đường thẳng a để quan sát sự thay đổi đường thẳng trong không gian.

Nếu trong khi dịch chuyển bấm giữ phím Shift sẽ làm cho điểm chuyển động theo phương thẳng đứng.
Download


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1009

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn