Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Download Cabri 3D files: SGK Hình 11. Chương II. Bài 4
28/06/2007

Minh họa hình vẽ bằng Cabri 3D theo SGK Hình học 11

Bài 4. Hình lăng trụ và hình hộp
Hình Thể hiện Mô tả Tải tệp 3D
H33

Hình 33. Hình lăng trụ.

Các đỉnh A1, A2, A3, A4, A5 có thể dịch chuyển tự do trên mặt phẳng P.

Download
H34a

Hình 34a. Hình lăng trụ tam giác

Có thể dịch chuyển các đỉnh của hình lăng trụ này.

Download
H34b

Hình 34b. Hình lăng trự tứ giác

Có thể dịch chuyển các đỉnh của hình lăng trụ này.

Download
H34c

Hình 34c. Hình lăng trự ngũ giác

Có thể dịch chuyển các đỉnh của hình lăng trụ này.

Download
H35

Hình 35. Hình hộp

Có thể dịch chuyển các đỉnh của hình hộp này.

Download


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1050

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn